Vi gutter må tørre å stå opp for kvinners rettigheter og være stolte feminister. Fordi urett mot kvinner er urett mot menn. Når det finnes så mye urett mot kvinner i denne verden, må vi forsvare og vise vår solidaritet til alle våre søstre og mødre. Vi må aldri godta urett mot kvinner.

Når kvinner ikke får delta i arbeidsmarkedet på lik linje med menn, ikke får delta i den offentlige debatten på grunn hets og trusler. Når mange kvinner blir utsatt for seksuell vold og angrep. Når flere ikke får muligheten til å delta i felleskapet på lik linje med alle andre. Da blir kvinnekamp er en samfunnskamp.

Vi har mange kamper igjen! I denne pandemien har kvinnedominerte yrkesgrupper blitt klappet frem. Vi er helt avhengige av renholdere, ansatte i butikker, barnehager, skoler, SFO, helsevesenet osv. Det er ikke nok med klapping, de fortjener likelønn!

I Norge og internasjonalt har vi fortsatt en stor del utfordringer som man bør jobbe med videre. Mange tenker at likestilling er likhet mellom kvinner og menn. Men slik er det ikke, når vi snakker om likestilling, mener vi likestilling for alle.

Likestillingsloven i Norge ble vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Mange tenker at begrepet likestilling betyr at kvinner skal ha makt over menn. Da har man misforstått. Dette handler om at alle skal ha de samme rettighetene og pliktene.

Dersom kjønn hindrer oss i å delta i felleskapet på like linje med andre – så kan det føre til diskriminering som kan begrense mulighetene til den enkelte.

Norge er jo mer likestilt enn andre land i verden og Europa, men det er likevel ganske tydelig når man ser på tallene at vi fortsatt har en del utfordringer som vi må jobbe med videre.

■ Alle mennesker er like mye verdt.

■ Kvinnekamp mer enn likestilling, for meg er det kampen for menneskerett.

Vi skal derfor stå fremst i den internasjonale kvinnekampen, for å sikre kvinner over hele verden får de rettighetene de har krav på.

Kvinner gjør hus til hjem. Mørke til lys. Gir håp under vanskelige tider og gir omsorg og kjærlighet. Hver dag er deres dag. Støtter man en kvinne og mor til å stå på egne ben, reiser man et helt hus. Jeg håper på en tryggere og mer rettferdig verden for alle kvinner.

Gratulerer med dagen til alle kvinner. Dere betyr veldig mye for denne verden. Da vil jeg avslutte med å si at urett mot dere er urett mot hele samfunnet.