Korona-krisen er over oss, og det har medført at de fleste har fått en hverdag som har blir snudd opp ned, og det er noen uvurderlige arbeidere, kvinner og menn, som står på sent og tidlig for oss alle. Her har de fleste sett hvem som virkelig betyr noe. Renholderne, butikkmedarbeiderne og alle de som jobber innenfor helsesektoren blir nå sett og verdsatt. Og de fortjener hyllesten.

Rundt om i alle bransjer og sektorer ser vi tillitsvalgte på alle nivåer, som jobber for å sikre arbeidsplasser. De jobber for å holde mest mulig av hjulene i gang i samfunnsmaskineriet, og for å sikre at de som på en eller annen måte er rammet av koronakrisen, ikke blir sittende igjen med en for stor del av regninga.

Tillitsvalgte i alle forbund i LO er ute på landets arbeidsplasser, der de jobber sammen med ledelsen for at skadevirkningene skal bli minst mulig for bedrifter og ansatte. Det samarbeides om smitteverntiltak for å hindre at bedrifter og kommuner blir stengt ned på grunn av smitteutbrudd i bedriften eller i kommunen. Det kan i noen tilfeller innebære ulemper for ansatte som kan få endret arbeidstid og skiftordninger på kort varsel. Det kan handle om å isolere grupper av ansatte fra hverandre for å hindre smittespredning.

Så hvis du ikke før denne krisen, har sett nytten av å være fagorganisert, bør du tenke deg om en gang til.

I mange tilfeller vil det være nødvendig å gå til permitteringer av deler eller hele arbeidsstokken. Da er det spesielt viktig at vi har tillitsvalgte på plass som kan stå på for sine kolleger. De tillitsvalgte skal veie flere motstridende interesser mot hverandre til beste for de ansatte og for å sikre at vi har en arbeidsplass å gå til når krisa en dag er over.

De tillitsvalgte som jobber i forbundene, både lokalt og regionalt, har også hendene fulle av jobb som må gjøres. De bistår klubber, tillitsvalgte og medlemmer i denne «nye» hverdagen. Her er det mange misforståelser rundt permitteringer og andre tiltak som må ryddes oppe i. Vi hjelper våre medlemmer opp imot NAV, arbeidsgiver, og hjelper til opp imot banker og forsikringsselskaper. Alt for å sikre at våre medlemmer får en så god og trygg hverdag som overhodet mulig, i denne koronakrisen.

I disse dager har forbundene og LO to hovedfokus. Det ene er å støtte regionale og lokale tillitsvalgte på best mulig måte. Det andre hovedfokuset er rettet inn mot myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner. Det er det som kalles trepartssamarbeidet i det norske arbeidslivet. Et eksempel på dette er de nye reglene for permittering som kom på plass i forrige uke. Regjeringens forslag til tiltakspakke tok ikke tilstrekkelig hensyn til arbeidstagerne.

Det var bare etter press fra forbundene og LO, at det kom på plass ordninger som lettet litt byrdene for arbeidstagere som har blitt og blir permittert. Nå jobbes det også for å hjelpe og sikre utsatte bedrifter og selskaper mot konkurs, slik at de ansatte har en jobb å gå tilbake til etter denne krisen. Her prøver en samlet fagbevegelse å påvirke regjering og storting til å vedta gode redningspakker.

Så hvis du ikke før denne krisen, har sett nytten av å være fagorganisert, bør du tenke deg om en gang til. Uten en sterk fagbevegelse ville Norge hatt dårligere forutsetninger for å takle utfordringene vi ser i dag. Det er i krisesituasjoner en virkelig ser betydningen av samhold, solidaritet og medmenneskelighet. Det har tydeligvis mange forstått, for midt oppe i denne krisen, har mange meldt seg inn, og organisert seg. Og det kommer nye hver dag.

Ta vare på hverandre, vis omtanke, og bry deg om de rundt deg. Følg myndighetenes retningslinjer, hold avstand, vi har ingen å miste!

Les også

Bruk de permitterte, og vær nøye med HMS-arbeidet!