Gå til sidens hovedinnhold

Det er fortsatt mulig å beholde sykepleiere og jordmødre som vurderer å slutte

– Mulighetene til å beholde sykepleiere som nå vurderer å slutte, er ennå tilstede.  Alle er vi avhengig av et helsevesen som fungerer godt den dagen vi trenger det, også gutta i privat sektor, skriver sykepleiernes hovedtillitsvalgte i Fredrikstad kommune.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi nærmer oss 8. mars og den internasjonale kvinnedagen. WHO (verdens helseorganisasjon) har erklært 2020 for sykepleiernes og jordmødrenes år. Under signeringsmøtet i oktober 2019 uttalte generalsekretæren i WHO at «sykepleierne og jordmødrene er frontlinjen i helsevesenet, de er broen». I Norge utgjør sykepleierne mer enn halvparten av landets helsepersonell. Helsedirektoratet har startet arbeidet med å fremskaffe opplysninger til den første store rapporten om tilstanden til verdens sykepleiere som skal legges frem på Verdensdagen 7. april 2020. Hvorfor er så dette viktig?

Norsk sykepleierforbund kjemper fortsatt for at sykepleiere og jordmødre skal verdsettes med den kompetansen de innehar. Fortsatt er det et stort fokus på «varme hender» når politikere og andre snakker om høyt kompetent helsepersonell.
Begrepet «varme hender» er å snakke ned viktigheten av at Norge har i et stort behov for sykepleiere som har oppdatert faglig kunnskap og ferdigheter i møte med pasienten.

Det hjelper ikke å ha en privat sektor som går godt, når offentlig sektor tømmes som følge av dårlige lønninger og mangel på kompetanse.

SSB har lenge varslet at Norge om kort tid vil mangle 28.000 sykepleiere. I tillegg er behovet for helsefagarbeidere og leger også økende i takt med at befolkningen i Norge stadig blir eldre. KS arbeidsgivermonitor sier at den største rekrutteringsutfordringen pr d.d. for kommunene er sykepleiere, NAV-tall viser det samme i forhold til utlysning av ledige stillinger.

Daglig merker vi i Fredrikstad at rekrutteringen av nye sykepleiere inn til kommunen stadig blir vanskeligere. Stillinger må ofte lyses ut flere ganger, og de står ledige over tid. I det daglige betyr det avvik fra den planlagte bemanningen. Konsekvensen er ofte innleie av annet personell, sykepleiere erstattes av annen kompetanse, innleie fra bemanningsbyråer eller at man er for få på jobb.

Sykepleierne i våre institusjoner og i hjemmesykepleien opplever et stadig økende tidspress og stress, et økende antall pasienter, mange kompliserte oppgaver skal løses daglig uten at antall ansatte har blitt økt. Å yte mer - for mindre - er et begrep i den offentlige debatten, dette gjelder også for Fredrikstad. Offentlige myndigheter, også Fredrikstad ser med bekymring på at 1 av 5 nyutdannede sykepleiere har sluttet helt i yrket 10 år etter ferdig utdanning. Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere i Norge er 57 år. I Fredrikstad har vi de siste 10 årene hatt en avgangsalder på 53 år i gjennomsnitt.

Samtidig snakker alle om hvor viktig det er at vi alle må stå i jobb mye lengre og helst til vi nærmer oss 70 år. Sykepleieyrket er et fantastisk og meningsfullt yrke. Faglig utfordres man igjennom hele yrkeskarrieren og det er sjelden at dagene er like. Mulighetene til å beholde dem som nå vurderer å slutte, er ennå tilstede. Lønn og arbeidsvilkår er viktige rekrutterende tiltak. Fag og tid til fagutvikling og gode arbeidsmiljøer er også med på å holde på dem man har rekruttert. Her i Fredrikstad har vi fortsatt ha mulighet til å legge til rette for slike tiltak.

Fellesforbundet har uttalt at de ser med bekymring på at offentlig sektor, med sykepleierne i spissen, i fjor fikk en bedre lønnsutvikling enn menn i privat sektor. Det er viktig å ta inn over seg at offentlig og privat sektor er gjensidig avhengig av hverandre.

Redaktøren i bladet Sykepleien beskriver dette godt 18.02.20 «Næringslivet i Norge og offentlig sektor er gjensidig avhengig av hverandre, fordi de utfyller hverandre og gjør hverandre sterkere. Industrien gir oss viktige inntekter og bidrar til nyskapning, produksjonsvekst og teknologiutvikling. Men offentlig sektor smører hele dette maskineriet i form av et godt fungerende helsevesen, skoleverk, barnehager og sykehjem. Uten disse hadde Norge stoppet».

Fjordårets lønnsoppgjør ble godt fordi blant annet Sykepleierforbundet over år har kjempet for å få stat og kommune til å forstå at Norge stopper opp om ikke også ansatte i offentlig sektor får betalt for den kompetansen de har. Sykepleiere er blant flere offentlig ansatte som gjennom utdanning på høyere nivå har opparbeidet seg studielån for å få den utdanningen norsk helsevesen trenger.

Lav lønn er ikke rekrutterende, når man skal overbevise ungdom om at å velge en jobb som sykepleier er noe av det mest spennende og meningsfulle en kan velge. Lønn er rekrutterende når man skal velge jobb, dette gjelder også for gutta i Fellesforbundet.
Det hjelper ikke å ha en privat sektor som går godt, når offentlig sektor tømmes som følge av dårlige lønninger og mangel på kompetanse. Alle er vi avhengig av et helsevesen som fungerer godt den dagen vi trenger det, det gjelder også gutta i privat sektor.

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. For sykepleiere og jordmødre rundt omkring i verden er det fortsatt mye å kjempe for.
Vi har fortsatt en kamp å kjempe for å sikre at sykepleiere og jordmødre blir stående i sine yrker for at vi skal beholde velferdsstaten også inn i fremtiden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.