– Jeg har forsøkt å bli mer og mer morgenfrisk de siste årene, og står stadig opp tidligere. Det skyldes nok den fine A-menneske-kulturen som er her i Fredrikstad, der arbeidsdagen for mange starter tidligere enn den for eksempel gjør i Oslo-gryta. Men kanskje også i den gleden man finner i de fine tingene man kan få gjort tidlig på morgenen.

A-menneske-kultur i Fredrikstad?`

– Ja, det var en tydelig observasjon jeg gjorde da jeg begynte å jobbe her for 11 år siden, etter å ha bodd og jobbet i Oslo i veldig mange år. Der ville stort sett ingen jobbmøter eller «opptelling i rekkene» starte før kvart på ni eller ni, mens i Fredrikstad kommune så startet den regulære arbeidsdagen halv åtte, og de aller fleste var i gang klokken åtte.

– Så da filosoferte jeg litt over det: Hvordan kan det ha seg? Jeg har laget meg noen personlige teorier som handler om fritid, skjærgårds- og hytteliv. Altså at folk er glad i å kunne starte tidlig, og dermed slutte tidligere for å få gode ettermiddager og mye fritidsglede i den naturen vi har, blant annet.

– Vi har til og med hatt saker i Fredrikstad kommune der vi har måttet forhandle med medarbeidere som har insistert så sterkt på å få lov til å begynne å jobber før klokken seks om morgen, at vi har laget noen særskilte unntak av hensyn til helse og trivsel for enkelte. Så der står virkelig den A-menneske-kulturen sterkt.

– Selv er jeg nok født B-menneske, og så kjenner jeg at A-en har forsterket seg, sier kommunedirektøren i denne episoden av podkasten Hør her!:

I podkasten snakker kommunedirektøren også om fordeler og ulemper ved avbyråkratisering i kommunen, tillitsbasert ledelse, la det gå-ledelse, at det er for mange sjefer i kommunen, kommunens komplekse organisering, budsjettprosessen, gjelden, bygningsforfallet og at den kommende eldrebølgen er felles skjebne for norske kommuner.

Kalles kronotyper

B-mennesker har dobbelt så stor sannsynlighet for å underprestere som A-mennesker har, og høyere risiko for å bli uføretrygdet før de når pensjonsalderen. Ved planer om å forlenge arbeidslivet og forsinke pensjonsbetingelser kan det være verdt å ta hensyn til en persons kronotype - døgnrytme, i følge en forhåndsrapport fra en finsk studie publisert i tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine i februar 2021.

Personer som er A-mennesker, har en tendens til å yte bedre på morgenen, mens B-mennesker yter best om kvelden. Døgnrytme, eller mer spesifikt kronotype, er i stor grad genetisk, men miljøfaktorer som dagslys, arbeidstid og familieliv kan også spille inn, skriver NHI om rapporten.

B-mennesker sovner vanligvis ikke tidlig nok til å få de anbefalte syv timer med søvn før en arbeidsdag. Dette fører til søvnunderskudd og forsøk på å ta igjen tapt søvn på fridager, heter det videre.

Denne uoverensstemmelsen har blitt forbundet med helseproblemer. Langvarig søvnmangel er forbundet med dårligere helse totalt sett og nedsatt kognitiv ytelse (kognitiv har med oppfatning og tenkning å gjøre), noe som potensielt kan redusere produktiviteten på jobb, skriver NHI.