28.10.20 informerte Wenche Halvorsen helse- og velferdsutvalget på generelt grunnlag at kommunen trenger bolig- og tjenestetilbud for å kunne hjelpe dem som har spesielle behov.

4.11.20 informerte jeg i mail til administrasjonen og politikerne i helse- og velferdsutvalget om en gruppering av kompetente fagpersoner som står klar med bolig og tilpasset tjenestetilbud for Jostein (37).

11.11.20 stiller jeg spørsmål i mail til administrasjonen: «Hva er bakgrunnen for at dere ikke inviterer denne gruppen til samtale om en løsning i løpet av to uker?»

13.11.20 viste jeg igjen i mail til dette og oversendte spørsmålet: «Kommer kommunen til å ta kontakt med den grupperingen som kan ha bolig og tilpasset tjenestetilbud klar i løpet av to uker?»

Les også

Er det mulig å stole på administrasjonen og det politiske flertall i helse og velferd? Er de troverdige?

Det kommer ingen svar fra administrasjonen og de har heller ikke tatt kontakt med denne grupperingen for å se på denne muligheten. Dette viser igjen at de i stedet for å være opptatt av å gi tjenester, bruker energi på å fremstå som om de bryr seg ved å holde politikerne og oss andre med godt snakk.

I samme mail stiller jeg spørsmål i forbindelse med at de hevder å ha vært interessert i et småbruk for å kunne hjelpe Jostein: «Hadde kommunen konkret avtale med megler/eier om visning?»

Det kom, nær sagt selvfølgelig, ikke noe svar på dette heller. Mine generelle erfaringer tilsier at grunnen for ikke å ville svare ofte er at man ikke har gjennomført det man sier og håper at man ikke blir videre konfrontert med det. Prøvde koordinator Geir K. Lund på vegne av seg selv og etatsjef Anette Mjelde seg på en løgn for å fremstå som handlekraftige?

En ting er å bli holdt med godt snakk i ett og et halvt år, en annen ting er dersom administrasjonen bevisst lyver for å hevde seg selv og blir mer opptatt av hvordan de framstår utad enn å sørge for å yte tjeneste. Er dette i tilfelle vanlig metode å benytte når de ikke er villig til å gjøre det som må til for å løse et problem?

Dersom det stemmer, er den form for kommunikasjon med innbyggerne, i tillegg til at helse- og velferdsutvalget da stilltiende godtar det, etter min oppfatning et grovt overtramp mot personer de er satt til å hjelpe. Det vil kanskje være nyttig om noen utenforstående ser på om dette er gjengs praksis.

14.11.20 sendte jeg mail til representanter for flertallspartiene i helse- og velferdsutvalget. Hovedinnholdet i denne var: «Etter valget var tiltredelseserklæringen deres bla nei til konkurranseutsetting av velferdstjenester. Hva er deres personlige definisjon av dette?»

Det kom ikke noe svar fra Helene Saloua Apenes Matri, Mohamed Saleban Warsame, Anne Marit Godal og Rune Fredriksen (Ap) eller Hannah Berg (R). Christian Strømnes (Mdg) er tydeligvis så lite interessert i sin ombudsrolle at han ikke engang offentliggjør sin e-post adresse så det er mulig å få kommunisert med ham.

Disse som har ansvaret for denne delen av tjenestetilbudet til innbyggerne i Fredrikstad er altså ikke villig til å utdype hva det betyr det de selv har sagt de skal gjennomføre, de bryr seg rett og slett ikke om å svare.

23.11.20 sender jeg mail til administrasjonen og helse- og velferdsutvalget:

Jeg har i dag mottatt følgende SMS fra den grupperingen som sier de kan levere bolig og tilpasset tjenestetilbud til Jostein; «Men nå er vi et team med gode folk med høyskole som står til dispensasjon. Vi har også en veldig egnet bolig til han. Et småbruk i Fredrikstad!»

Hva kommunen nå mangler vil være interessant å få svar på.

Fått svar? Nei.

Nei, administrasjonen og det politiske flertall i helse og velferd er etter min oppfatning gode på å snakke, men på ingen måte troverdige.

Les også

Vi trenger hjelp, du og jeg, Jon-Ivar