I disse dager jobber alle de politiske partiene med budsjettet for 2021 og økonomiplanen for de neste fire årene. Det skal tas stilling til mange utfordringer og det skal gjøres vedtak som får stor betydning for mange innbyggere. I den siste tiden har det vært flere innlegg i avisene og spørsmål i hovedutvalgene om mangel på sykehjemsplasser. Uttalelser fra ordfører, leder i helse- og velferdsutvalget, administrasjonen og budsjettforslaget ser ut til at det blir en nedtur for eldre med behov for sykehjemsplass. Kommunen mangler i dag over 100 sykehjemsplasser.

Det har kommet svar fra administrasjonen om situasjonen akkurat nå knyttet til sykehjem. 46 gamle venter på langtidsplass, de fleste ligger i korttidssenteret på Borge. Her er rommene hvitmalte, det er et speil på veggen og personlige eiendeler er svært begrenset.

Det er 21 akkurat nå som har vedtak om langtidsplass i sykehjem som venter hjemme. Administrasjonen skriver at de venter frivillig uten at det oppgis hvilket alternativ som eventuelt er foreslått. I tillegg er det 39 personer som har søkt om langtidsplass, men søknaden er fortsatt under behandling.

Akkurat nå er det 15 som står på venteliste for omsorgsbolig med heldøgns omsorg. I tillegg er det 31 som har søkt om omsorgsbolig, men søknadene er ikke behandlet.

Budsjettforslaget viser at det blir 120 nye sykehjemsplasser idet nye Onsøyheimen står ferdig i 2023. Det er omtrent det antallet det er behov for i dag dersom alle med behov skulle fått plass. Antall i befolkningen over 80 år stiger med nær 550 ifølge befolkningsprognosen. Men allikevel skal det legges ned 120 plasser av de «gamle» byggene idet Onsøyheimen åpner. Det blir utfordrende å bli gammel i Ap-kommunen de neste årene.

Ordføreren var lei av at Frp mente det var revet og lagt ned flere plasser enn han hadde klippet snoren og åpnet siste ti årene. Han vil ikke snakke om alle de eldre som i dag venter på plass så han skrev et innlegg der han beskrev fakta - uten å nevne de eldres behov.

Heller ikke leder av helse- og velferdsutvalget snakker om alle som venter på plass, men kun om hvilke bygg som ikke kan benyttes. Ja leder av helse- og velferdsutvalget mener de eldre ikke kan få mer av potten på 2,7 milliarder enn det de får. De må dele med andre har hun beskrevet.

Administrasjonen har i de to siste møtene i helse- og velferdsutvalget fortalt utvalget at mange av de eldre er egentlig ikke så syke at de trenger sykehjemsplass, men at de kan få forsvarlig tjeneste hjemme.

Ikke engang eldrerådet med Ap-leder i spissen nevner mangel på sykehjemsplasser.

Mange innbyggere har ringt meg og fortalt om hvordan mor eller far har det. Noen alene og redde, må ha hjelp til alt. Er det forsvarlig at eldre mennesker overlates til seg selv, ikke har en snor å dra i når «bleiene» er fylt opp, fordi det ikke er plass på noen av byens sykehjem?

Dersom eldre i Fredrikstad skal få en verdig tjeneste, må sittende flertall kastes ut av kontorene. At Emil Mørchs minne står tomt og kan benyttes er skammelig. At ordføreren rev gamle Onsøyheimen er ubegripelig. At folk på toppen av det hele gir sin stemme til Ap ved valg er sannsynlig innlært, men det vil forhåpentlig endre seg.

Frp vil styrke eldreomsorgen i budsjettet, åpne Emil Mørch og vi vil ikke legge ned sykehjemsplasser idet nye Onsøyheimen er ferdig i 2023.

Les også

Nye Onsøyheimen gir ikke flere sykehjemsplasser