Mange planlegger teltferie på Storesand denne sommeren. Etter at Oslofjordens Friluftsråd (OF) i vinter varslet at det kom til å bli nye regler for telting, har det pågått en diskusjon i mediene rundt måten teltplassen blir drevet på. Vi vil derfor her fortelle om endringene og bakgrunnen for dem.

Telting på Storesand har lange tradisjoner. Oslofjordens Friluftsråd tok i sin tid på seg ansvaret for å sikre ro og orden for å unngå at det skulle bli forbud mot telting. Den gang var det kirken som var grunneier, og var bekymret for drikking i kirketiden. I dag er Miljødirektoratet grunneier. Området er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark og har status som utmark.

I ni sesonger har teltplassen vært drevet av en dugnadsgjeng. OF har vært meget fornøyd med innsatsen. Driften har vært i henhold til avtalen med OF og i nært samarbeid med nasjonalparken. Mye ressurser har vært brukt for å legge til rette teltplass, vei og parkeringsplass. Som en del av oppdraget hadde de også ansvar for drift og vedlikehold av de gamle byggene med kiosk, toalett og dusjer.

Etter at vi åpnet de nye servicebyggene på Storesand sist sommer, tok vi en gjennomgang av avtaler og regelverk for organisering av teltplassen. Det viste seg da at det var nødvendig med noen endringer, som innføres fra i år: Det er ikke lenger tillatt med teltvogner, telt skal ikke bli stående på samme sted lenger enn 14 dager, og skal være bebodd. Bestilling og betaling skjer på OFs nettsider.

Disse endringene var bakgrunnen for at dugnadsgjengen ikke lenger så at det var mulig for dem å drive plassen videre. OF tok derfor kontakt med kommunen. En avtale om drift av teltplassen er i ferd med å bli inngått. Vi takker alle som har bidratt til å gjøre teltplassen til det flotte stedet vi har i dag og gleder oss til å ønske gamle og nye teltgjester velkommen denne sommeren.

Les også

Hvorfor vil ordfører Vauger endre på Storesand? Er det på grunn av sosialistisk tankegang og misunnelse?