Bryteren du skrur på en tidlig høstmorgen gir oss automatisk det behovet vi har for lys. Utover dagen er strømmen fra stikkontaktene i full vigør til alle tenkelige og utenkelige gjøremål. Men det er kanskje ikke så ofte vi tenker på alt det som skjer av samfunnsnyttig infrastruktur som gjør at det fungerer. Vi blir oppmerksomme når et tre har blåst over en kabel og mørklagt hele nabolaget. Og noen har kanskje tenkt på det når vi leser nyheter om at bystyret skal ta stilling til salg eller ikke salg av kommunens eierandel av Fredrikstad Energi AS.

Miljøpartiet De Grønne vil ikke selge selskapet i motsetning til hva partiet Høyre har argumentert for. MDG vil at kommunen skal beholde aksjene. Ikke fordi det er et flekkete arvesølv slik Jon Jacobsen har skrevet i sin kommentar. MDG vil beholde aksjene fordi strøm og strømforsyning er noe av den viktigste infrastrukturen vi har og det er et marked som blir stadig viktigere jo mer samfunnet elektrifiseres.

Fredrikstad skal kutte 60 prosent av klimagassutslipp innen 2030 og det arbeidet må koordineres. Samarbeid med både nett- og strømselskaper er helt avgjørende for å ta oss til fornybarsamfunnet. Derfor ser MDG frem til en helhetlig eierskapsmelding med oversikt over alle kommunens eierposter i selskaper. Da kan vi også gi noen styringssignaler til Fredrikstad Energi, eventuelt også gjennom en mer spesifikk eierstrategi for Fredrikstad Energi spesielt.

Les også

Kommunen tviholder på sitt flekkete arvesølv. Det virker meningsløst!

Det har vært, og er fortsatt en storstilt subsidiering av olje- og gassindustrien. Skal Norge bli fornybart og mindre oljeavhengig, må også statlige ordninger justeres ut fra behov og ønsket utvikling av landets energisatsing. Klimakur 2030 sier at nettkostnadene kan holdes nede hvis nettet utnyttes effektivt. Energieffektivisering er allerede et stort satsingsområde i EU for å nå klimamålene. Det må også komme høyt opp på agendaen, både nasjonalt og lokalt.

For MDG er samarbeid mellom kommune, nett- og strømselskap og annet næringsliv en viktig forutsetning for å klare omstillingen, både raskt nok og godt nok. Og MDG vil sikre arbeidsplassene i Fredrikstad ved fortsatt aktivt eierskap i Fredrikstad Energi AS gjennom kommunen.