For det første har ikke Fredrikstad Energi hatt økonomi til å betale utbytte de siste tre årene. Det er heller ingen utsikt til at det vil skje de kommende fem årene. Det betyr at gjennom en periode på nærmere ti år så får Fredrikstad kommune ikke noe økonomisk utbytte av sitt eierskap. Det er utenkelig at noen kommersiell eier ville slått seg til ro med en slik manglende avkastning over så lang tid.

Kommunens eierskap representerer en dårlig forvaltning av fellesskapets verdier. Høyre vil selge Fredrikstad Energi under den forutsetning at vi får en god pris. Vi vil plassere disse verdiene i et eget kraftfond som gir en tryggere og mer forutsigbar avkastning. Det er viktig for å bidra til finansiering av kommunens tjenester til innbyggerne.

Politikerne skal selvsagt kunne sette vilkår ved forvaltningen av pengene fra salget, slik som delvis kjøp av aksjer i «grønne selskaper» osv. Det er viktig å presisere at forvaltningen av dette fondet ikke skal administreres politikerne og midlene må båndlegges. Dette for å unngå at politikerne blir fristet til å bruke opp arvesølvet i dårlige tider. En meget forsiktig beregnet avkastning på 5 % vil i sum ha stor betydning for kommunens økonomi, og gi et helt annet inntektsbilde enn med dagens avkastning.

Les også

FEAS: Selg - selg ikke!

For det andre mener vi at Kommunen ikke er rett eier av Fredrikstad Energi. Vi mener kommunen gjentatte ganger har bevist sin manglende evne og kompetanse til å styre selskapet. Et blikk på selskapets gjeldsgrad og forventede utbytte sier alene sitt. Det ligger også et ideologisk perspektiv i dette. Høyre mener at politikere i liten grad er egnet til å drive energiselskap, og heller bør fokusere på kjerneoppgavene som å levere velferdstjenester til innbyggerne. Dette skiller oss også ideologisk fra flertallspartiene.

For det tredje er det aldri risikofritt å eie et kommersielt selskap. En vil alltid kunne vente for så å håpe på bedre pris. Da er det viktig å ta i betraktning at energibransjen krever mye kunnskap, utvikling, og mulig tunge investeringer. Særlig gjelder det nettdelen. Nettleie er uansett regulert slik at innbyggerne ikke skal løpe noen stor risiko for å få høyere kostnader. Dersom eierskapet blir solgt til en større aktør, som igjen kan drive billigere, så er det også mer sannsynlig at innbyggerne vil kunne få lavere nettleie enn med dagens struktur.

Et fortsatt eierskap er ikke risikofritt. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2018 hvor Fredrikstad Energi måtte be om et akutt kriselån på 51 millioner kroner fra kommunen. Dette er penger som hver innbygger i Fredrikstad har lånt inn i et kommersielt selskap som svarer med minimal avkastning tilbake. Det er riktig at selskapet skal tilbakebetale kommunens lån med 7 % rente, men i praksis blir det som å låne penger av seg selv.

Kort og godt er dagens forvaltning dårlig butikk. Høyre mener det er svært betenkelig å ikke forvalte innbyggernes ressurser på en bedre måte, og ønsker derfor å gå videre med salgsprosessen.