Årsaken er at Sivilforsvaret, som opererer varslingsanlegget, avholder én av to årlige øvelser.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr., som er sjef for Sivilforsvaret.

Det er signalet for «viktig melding – søk informasjon» som sendes ut klokka 12.00 onsdag.

1.250

På landsbasis er det 1.250 anlegg som skal funksjons testes og kontrolleres.

Prøven avholdes for å avdekke feil og mangler, samt at publikum skal kunne opprettholde et forhold til signalet.

NRK vil omtale lydprøven i radio og TV dagen før samt rett før prøven kl. 12:00

Det er ønskelig at kommuner og huseiere distribuerer til og/eller henger opp informasjon om lydprøven i bygg som har tyfonanlegg.

Spesielt viktig at skolene mottar informasjon for å unngå unødvendig usikkerhet hos de unge.

Tre siganlserier

Onsdagens varsling vil bestå av tre signalserier på tre støt hver, med ett minutts opphold mellom seriene. Dette er det signalet sivile myndigheter vil bruke hvis de ønsker befolkningens oppmerksomhet, for eksempel store ulykker hvor et rammet område må evakueres.

Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene.

Sivilforsvaret har flere varslingssignaler, men bruker nå bare dette ene signalet.

I fredstid er det politiet som har myndighet til å bruke Sivilforsvarets tyfoner. I en krisesituasjon vil alarmen være etterfulgt av en nyhetsmelding lest opp på NRK, da primært i en av de nyhetsrettede kanalene, som P1.

I Østfold er det 48 operative tyfoner fordelt på Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Moss kommuner.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og reparerer dem som ikke fungerer.