Bussjåførene er lei av å vente på lovnader om at lønna skal «på linje med» industriarbeiderlønna. Forrige hovedoppgjørs knapper og glansbilder – 1,30 kroner mer i timen – var dråpen som fikk streikeviljen til å renne over. Nå skal vi opp på linje med industriarbeiderlønna. Enkelt sagt så har vi tre krav: Lønn, lønn og lønn, slår Jan Audun Strand fast. På en tariffkonferanse i Vy Buss kom lederen i Bilpersonalets landsråd i Norsk Jernbaneforbund med kravene. Og han har både egne medlemmer og sjåførene som er organisert i Fagforbundet, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet i ryggen i de sentrale forhandlinger, som for øvrig endte med brudd denne uken og går til megling 18. september.

Frykter ikke konkurser: Arbeidsgiverne maner om moderasjon. De viser til små marginer i bransjen. Det fnyser sjåførene av, da får det bli konkurser. Vi har jobb å gå til uansett. Vi har bransjeavtalen å lene oss på. Den sikrer oss lønn og virksomhetsoverdragelse, fastslår Kjell Løndal bussjåfør og tillitsvalgt i Bilpersonalets Forening i Møre og Romsdal. Han mener selskapene har gjort en for dårlig jobb i anbudene hvis de ikke har tatt høyde for den lønnsveksten bussbransjeavtalen legger opp til.

Vanskelig rekruttering: Det er en vurdering Helge Øystrøm, leder av NJF Bilpersonalets Forening Østfold, deler. Han mener konkurser bør være bransjens minste bekymring. Sjåføren fra Halden konstaterer at hvis noe ikke blir gjort med lønna, vil busser komme til å stå uansett. Det er ingen nytte i selskaper med busser, hvis det ikke er noen som sitter bak rattet, konstaterer Øystrøm. Han påpeker at gjennomsnittsalderen blant sjåførene er høy, og bransjen sliter med å rekruttere nye. NHO Transport har beregnet at det trengs 1.000 nye sjåfører hvert år for å få bussene til å gå. Skal det målet nås må mer penger på bordet. Mye mer, mener Øystrøm. Kommer ikke lønna opp på det nivået vi har avtalt, kan de glemme rekrutteringen. Det er få som vil bli bussjåfør med det lønnsnivået, og betingelsene, vi har nå, fastslår Øystrøm.

Gapet øker og det vil koste mye for busselskapene å ta igjen industrien. Det mener sjåførene er en situasjon selskapene og NHO Transport og Spekter selv har satt seg i. De burde tenkt på at avstanden til industrien, da de ga oss 1,30 kroner i bransjeforhandlingene ved hovedoppgjøret for to år siden, sier Strand. Heller ikke i fjorårets oppgjør minket gapet.

Det er 13 år siden vi ble enige om at sjåførlønna skulle opp på linje med industriarbeiderlønna. Alle disse årene har vi ligget under. De siste årene har gapet bli større. Nå vil vi ikke vente lenger, sier Strand. Siterer her vår Hovedtillitsvalgt i NJFbil VY Buss, Finn Arne Solberg (fra Sarpsborg): Lønna må opp til det nivået som er undertegnet i det Bussbransjeavtalen (BBA) tilsier. Og når vår leder i Vy hadde muligheten og ikke benektet hva som var målet, kan vi konstatere at det er «på linje med industriarbeider lønn».

Vi krever bare at arbeidsgiver forholder seg som oss til felles avtale (BBA). Vi tenker på fremtidige bussjåfører, vi er bekymret for dem som kjører nå og vi ønsker fokuserte sjåfører som ikke tenker på en dårlig økonomi mens de kjører skolebarn osv. Vi vil bare ha en lønn å leve av og et yrke som folk ønsker å bli værende i, samt en arbeidstid som gjør dette mulig, avslutter Solberg.

Det er arbeidsgiverne i bussbransjen selv som har bidratt til denne negative utviklinga. Nå er det opp til arbeidsgiverne å ta ansvar for at vi igjen kommer opp på det lønnsnivået vi faktisk er enige om at vi skal være gjennom BBA.

Vi undres litt når det viser seg at bussjåførene er blant de 15 samfunnskritiske gruppene som ble prioritert når Covid–19-utbruddet meldte sin ankomst. Dette rimer ikke at bussjåførene som går under denne kategorien skal ha en så lav lønn. En samfunnsnyttig jobb som bussjåføren praktiserer, burde og må verdsettes høyere enn hva tilfellet har vært tidligere. De fleste i yrket er klar for kompetanseheving i form av Fagbrev, kompetansemoduler, kurs osv. for å heve kvaliteten og yrkesstoltheten i sjåføryrket. Økt fagbrevtillegg og forskuttert sykelønn er også noe vi er opptatt av. Vi og våre medlemmer er klare for å streike hvis det må til for at vi skal få gjennom vårt krav og vi håper våre passasjerer har forståelse for det.