Da skal Sivilforsvaret teste signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Testing av varslingsanleggene gjøres to ganger i året – i juni og januar – hvert år.

Totalt er det omkring 1.250 anlegg over hele landet som skal testes. Disse anleggene skal varsle befolkningen ved akutt fare, og kan bli brukt både under fred og i krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier sjef for Sivilforsvaret Øistein Knudsen jr.

Alarmen for «Viktig melding – søk informasjon» sendes i tre serier med et opphold på ett minutt mellom hver sirene. Signalet betyr at man skal oppsøke informasjon i aviser, radio, tv, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Hvis sirenene derimot varsler med korte støt i cirka ett minutt, betyr det "Fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene, mens politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Det er ikke alltid at testing av varslingsanleggene går helt knirkefritt. I januar 2019 hørte ikke folk i Oredalen alarmen, og i januar i år skrev Fredriksstad Blad at Hvaler ikke har egne anlegg.

Det kan du lese mer om her: