«Stortingets samfunnskritiske sommerferie» var overskriften på en kronikk undertegnet av 112 kommuneoverleger, deriblant to fra Fredrikstad. De mente mange andre grupper trenger vaksinen bedre enn oss politikere, andre som er langt mer utsatt for smitterisiko enn statsråder og stortingsrepresentanter. Det er jo riktig at mange er. Men det som denne reaksjonen viser, er at man ikke ser det som så vesentlig om regjeringen og Stortinget kan fungere godt i en krisetid som krever løpende beslutninger i disse to organene.

Hva var formålet med å stenge ned samfunnet for et år siden? Jo, å beskytte folk mot sykdommen og helsevesenet mot overbelastning. Hva var regjeringens formål med å sette av 500 doser til regjeringen, Stortinget og Høyesterett? Å beskytte institusjonene mot at smitten skal gjøre det vanskelig å fungere som de skal.

Jeg, som stortingsrepresentant, er selvsagt ikke viktigere å beskytte enn en lærer, sykepleier, barnehageansatt, taxisjåfør eller andre. Men vervet jeg er valgt til har en sentral funksjon i en beslutningskjede som må fungere effektivt i en krisetid. Det er altså institusjonene som skal beskyttes, slik vi beskyttet sykehusene mot overbelastning ved å prioritere helsepersonell.

Tiltakene for å slå ned smitten, ligger til regjeringen med hjemmel i smittevernloven. Men de utallige ordningene som er iverksatt dette året, fra bedre ledighetstrygd til permitterte til kontanttilskudd til bedrifter og penger til kommunene til smittesporing og vaksinering, er det Stortinget som må bevilge. Og «Stortinget» er i denne sammenheng ikke bare representantene, men også nøkkelpersonell som sørger for at saker klargjøres for beslutning og hundretalls saker de siste månedene er klargjort for votering.

Men har det ikke gått bra? Ja, fordi det er iverksatt mange tiltak, blant annet at vi ikke er flere enn det som er grunnlovens minstekrav ved votering. Men det har vært sårbart. Stortinget har ikke fungert som normalt. Noen få syke eller i karantene ville skapt problemer.

Men hvorfor nå? Fordi de to gruppene som prioriteringsutvalget satte først, nå er vaksinert. Da var neste på regjeringens liste «samfunnskritisk nøkkelpersonell», altså regjering, storting og Høyesterett.

Så synes kommuneoverlegene å tro at vi vaksineres av hensyn til sommerferien. Det er drøye tre intense uker igjen av sesjonen og mange viktige beslutninger som skal tas i disse uke, for eksempel revidering av statsbudsjettet, som blant annet vil gi kommunene mer penger til å hjelpe lokalt næringsliv over kneika.

Mange land har vaksinert regjering og parlament langt tidligere. Men jeg tør ikke tenke på reaksjonene om regjeringen hadde foreslått det hos oss.