Det hadde vært gøy, og garantert blitt en fet dobbeltside i avisa, dersom FFK-spillerne og klubbledelsen – hadde slått seg på kassa og sagt, hey, vi går for kvalikplass – minst. Men de gjør meget klokt i å la være.

Fordi: 1) Alle kan komme med et mål og ytre det, det er veldig enkelt. Nå er det sånn at mål er den ytterste konsekvensen/resultatet av en serie prestasjoner, og et sånt statement vil fort (nesten automatisk) gjøre at fokuset forsvinner vekk fra det de faktisk gjør.

så 2) det er smart at FFK har flyttet fokuset nærmere det de holder på med i det daglige, kvalitet i treningsarbeidet helt «ned» til det minste øyeblikk. For nå er det faktisk slik at fotballspillet består av øyeblikk. Høyest kvalitet i flest øyeblikk over tid gir korrekt plassering (dvs. høyt) på tabellen. At de har flyttet fokuset «tettere på» viser seg også på flere måter:

3) Først og fremst ved at det er ro i klubben og at de synes å være veldig nøye på «hvordan vi gjør det her», det vil si på kultur.

4) Det som (i størst grad) virker annerledes nå kontra tidligere er at en tydelig idé ikke bare synes å gjennomsyre klubben/kulturen, men også det de gjør på banen. At det finnes en tydelig struktur der, et sterkt lederskap som bygger oppunder «sånn gjør vi det her», er ekstremt energibesparende. Nettopp fordi da vet spillerne hva de skal gjøre, og det gjør at de ikke trenger å «shoppe» så mye rundt etter løsninger og heller ikke tenke så mye på potensielle konsekvenser av de løsningene. Da frigjøres en enorm kapasitet som de ellers ville bundet opp i masse konsekvenstenkning, «tenk hvis»…..Den kapasiteten kjøres i stedet inn i spillet, inn i hver enkelt prestasjon.

5) Dette siste, med konsekvenstenkning, er spesielt krevende i Fredrikstad, nettopp fordi det er krevende å spille her fordi kravene utenfra er store og at det er tilsynelatende veldig ofte svart – hvitt (alt er helt elendig til det blir helt suverent til det igjen er helt elendig og så videre)

6) Det er klart mediene vil at byens stolthet skal komme med et tydelig mål, mediene samlet sett består av en rekke folk som elsker store overskrifter, men som ikke (nødvendigvis skal) tenke så mye på de mentale aspektene ved dette. Media, hvis vi skal snakke om dem som en homogen gruppe, og det er jo litt gøy å gjøre i den sammenhengen her, er mer «kline-til-kjøre-på-typer og som er i den tradisjonelle «du MÅ sette deg hårete mål og hvis du når dem har du verdi»-tilnærmingen.

7) Det viktigste i det FFK gjør nå er at tydelighet i kultur og tydelighet i struktur på banen gjør at det er en overordnet idé som styrer dem, ikke den enkeltes innfall og nykker. For den enkelte faller sammen mens kollektivet opprettholder og tar av trykket den enkelte vil kjenne. Når kollektivet beveger seg sammen så er det et VI og det er mye sterkere enn JEG.

Resultatene vil da komme som konsekvens av det de gjør – og da vil det vise seg til slutt: hvor de ender. Om de sier at de vil dit eller dit og vil oppnå det eller det, så blir det ikke mer virkelig av den grunn – jobben må gjøres.

Mas om mål og resultater er bare for å tøffe seg litt, men det som virkelig er krevende er fokus i øyeblikket i alt de gjør, og der virker det som FFK er nå. DET er imponerende!