Derfor bruker ikke kommuneoverlegen ord som «krise» og «katastrofe»