TV-aksjon 2020 er i gang, og i år er det Verdens naturfond (WWF) sitt arbeid for å bekjempe plast i havet som mottar støtten. Plast på avveie er også uønsket fra de seriøse aktørene som produserer, utvikler og forsker på plast. Flere av disse aktørene har tilhold i Fredrikstad, faktisk finnes kanskje Norges sterkeste kompetansemiljø på plast her.

Men, det finnes ikke et «Norges Plastforbund», og plastens positive egenskaper kommer sjelden frem. Sannheten er at plast har mange positive egenskaper vi neppe ønsker å kvitte oss med:

  • Plastemballasje bidrar til redusert matsvinn fordi den får matvarene til å holde lenger.
  • En papirpose har 43 ganger så stort miljøavtrykk, mens et bærenett i bomull må brukes 7.100 ganger før det er like miljøvennlig som plastposen.
  • En glassflaske produseres ved 1.200 grader celsius, en plastflaske ved 200 grader og veier bare 25 prosent av en glassflaske. Dette innebærer betydelige mengder energi spart både i produksjon og transport, og ikke minst når det gjelder gjenvinning.

Det er vanskelig å se for seg en verden uten plast, men i mange land ender dessverre mye plast i naturen. Heldigvis kommer nå giganter som Kina på banen og forbyr visse typer plastprodukter.

Fra Fredrikstad og Norge har vi muligheter til å løse flere aspekter ved verdens plastproblem.

Hege Bongard

– Plast må få en verdi, mener bransjen i Fredrikstad. Fra Fredrikstad jobbes det med initiativ om at innlevert plast må få en slags pant. Dette kan bidra til å løse plast på avveie som er en global utfordring.

De samme aktørene har også stilt spørsmålet: Hvor lenge kan plast resirkuleres uten å miste egenskapene? En rekke av Fredrikstads bedrifter har gått sammen med byens forskningsmiljø for å finne ut av dette. Mulighetene for plastresirkulering er trolig langt større enn tidligere antatt, og forskningsprosjektet ledet fra Fredrikstad merker internasjonal interesse for hva de vil komme frem til. Hvis vi finner bedre løsninger på å bruke plasten om igjen, reduserer vi karbonavtrykket betraktelig.

Vi må fokusere på sirkulærøkonomi og bli bedre til å bruke plastmaterialene flere ganger. Til dette trenger bransjen mer kompetanse, og økonomiske insentiv fra myndighetene. Her har det sviktet frem til nå.

Gjennom kontakt med kompetansemiljøer i Fredrikstad, har jeg lært mye om plast, men også dette: Fra Fredrikstad og Norge har vi muligheter til å løse flere aspekter ved verdens plastproblem. Dette kan gi oss internasjonal konkurransekraft, og er et viktig bidrag til å lykkes med næringsutvikling og arbeidsplasser – fra Fredrikstad/Norge.

Men norske myndigheter må på banen i dag, for i andre land har de også sett at dette er en forretningsmulighet, i tillegg til å løse en global utfordring.

Kilder: Kompetansemiljøer i Fredrikstad