↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

473 87 865

Besøksadresse

Peer Gynts vei 9
1605 FREDRIKSTAD
  1. Beskrivelse

PP GROUP er et bemanningsfirma, som leverer montører og fagarbeidere

til industrien, både onshore og offshore.

Vår aktivitet er hovedsakelig basert mot norske verft og industri. Vi ble

etablert i 2018, og er et heleid norsk selskap.

Våre kunder er spredt over hele landet, men cirka 90 % av aktiviteten

foregår på Nordvestlandet; den maritime klynge på Møre.

Vi har 2 datterselskap vi leverer bemanning fra;

POWER PERSONAL AS og POWER SOLUTIONS AS.

 

POWER PERSONAL AS

Vårt datterselskap POWER PERSONAL AS er et bemanningsfirma, hvor

vi tar tar på oss alt fra store til små oppdrag innen elektrikerfaget. Vi leverer

montører med meget høy kvalitet, montører som er vant

til å jobbe med komplekse installasjoner innen skip, shipping og onshore.


Vi har en stab som er satt sammen av bred kompetanse og erfaring innen

elektrofaget.

POWER PERSONAL AS er spesialister i å leie ut bemanning til virksomheter,

som trenger erfaren og kompetent arbeidskraft.

I 2021 leide vi ut over 200 elektrikere, til både korte og lengre prosjekter, i

hele Norge. I 2022 fortsetter vi den samme positive trenden.

 

POWER SOLUTIONS AS

POWER SOLUTIONS AS er et bemanningsfirma, etablert i 2018, som

tilbyr montører med meget høy kvalitet. Vi tilbyr montører som er vant til

å jobbe med komplekse installasjoner innen skip, shipping og onshore. Vi

tar på oss alt fra store til små oppdrag innen rør, isolasjon, innredning,

platearbeid/sveising og ventilasjon.

Vi har en stab som er satt sammen av bred kompetanse og erfaring innen

sine faggrupper.

POWER SOLUTIONS AS er spesialister i å leie ut bemanning til virksomheter,

som trenger erfaren og kompetent arbeidskraft. I 2021 leide vi ut

over 80 arbeidere innen de ulike fagfeltene. Dette både til korte og lengre

prosjekter, i hele Norge. I 2022 fortsetter vi den samme positive trenden.