↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

480 67 001

Besøksadresse

Mosseveien 39
1610 FREDRIKSTAD
  1. Beskrivelse

Vi er spesialister på nye boliger!

Grunntanken vår er kvalitetshus bygget av din lokale byggmester som er forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Byggmester Jan-Erik Zakariassen A/S ble etablert 1979 og feiret sitt 40 års jubileum i 2019. 

Vi har i dag 11 ansatte, og alle våre medarbeidere har seriøs yrkesstolthet.

Vi har bygget langt over 500 eneboliger og vi tør betegne oss som spesialister på boligbygging.

Vi bygger arkitekttegnede Mesterhusboliger, andre arkitekttegnede hus og generelle byggeoppdrag. 

Kom gjerne med din arkitekttegning.

Vårt naturlige arbeidsområde er Fredrikstad, Hvaler, Råde og omegn. 

Godkjenninger og sertifiseringer