↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en nettressurs som tilbyr maler og kontrakter innenfor en rekke bolig- og eiendomsforhold. Noen eksempler er husleiekontrakt, kontrakt for garantiordning i husleieforhold, kontrakt for håndverkertjenester samt ulike reklamasjonsmeldinger. Alle disse er tilgjengelig på norsk og engelsk, og enkelte andre språk.

 

Det er også en seksjon om interessante eiendomsnyheter rundt omkring i Norge. Primært handler disse om bolig- og eiendomsjuss. 

 

Advokathjelp i eiendomssaker

Nettressursen inneholder videre en liste over lokale domstoler, jordskifteretter og eiendomsadvokater i de forskjellige kommunene i landet, slik at du kan finne frem til riktige instanser eller finne en eiendomsadvokat der du bor. Du kan se mer om dette ved å følge denne lenken.

 

Reklamasjon etter feil og mangler ved bruktbolig

Mange opplever dessverre å finne store feil og mangler etter at de har overtatt drømmeboligen. Dersom du har overtatt en bolig, og du finner vesentlige skjulte feil og mangler som det ikke er noen opplysninger om i prospekt, takst eller opplysninger for øvrig, så kan du ha en rekke mangelskrav mot selger eller dennes eierskifteforsikring.

Typiske feil og mangler kan være fukt, mugg, sopp, arealavvik, skadedyr og feil ved det elektriske anlegget. Dersom du oppdager slike feil så bør du reklamere ovenfor selger så raskt som mulig. Etter avhendingsloven kan kravet gå tapt dersom du venter mer enn 2-3 måneder (rimelig tid) etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Du kan reklamere ved å sende en e-post eller sms til selger av boligen. Følg denne lenken for å lese mer om reklamasjon av boligkjøp.

Det er i tillegg krav om at mangelen må være vesentlig, eller at selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. 

 

Prisavslag etter boligkjøp

Dersom du har reklamert over skjulte feil og mangler, så kan du ha krav på å gjøre gjeldende ulike mislighetsbeføyelser. Prisavslag er den vanligste mangelsbeføyelsen, og etter avhendingsloven § 4-12 skal prisavslaget enten settes til hva det vil koste å  utbedre feilen, eller til en forholdsmessig verdi. Det er for eksempel vanskelig å forestille seg å utbedre en mangel som består i arealavvik, slik at der må en se hva avviket medfører i forhold til markedsverdi av boligen. 

 

Heving etter boligkjøp

I de mer graverende tilfellene av feil og mangler så kan du ha krav på å heve hele boligkjøpet. Foruten vilkårene som er nevnt foran så må mangelen utgjøre et «vesentlig avtalebrudd». Da må man vurdere hvorvidt kjøperen har rimelig grunn til å trekke seg fra hele kontrakten. 

 

Heving medfører store ulemper for selgeren, og det skal dermed en del til for at en skal ha rett på å heve kjøpet. Det legges i praksis vekt på den objektive mangelen, både av omfang og karakter. Videre må det legges vekt på hvor stor ulempe det er å få rettet mangelen. Dersom det er mulig å rette uten at det krever altfor mye heft for kjøperen, så vil det trekke i retning av at selgeren ikke får heve.