↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

+4915770231355
  1. Beskrivelse

Beste Innskuddsrente

De fleste av oss har penger i banken. Det er først og fremst praktisk. Å ha penger på en konto gjør at pengene alltid er lett tilgjengelige. Vi kan bruke kort når vi handler, betale regninger elektronisk og benytte oss av andre banktjenester.

Samtidig så får vi en belønning når vi har penger på konto. Vi får en rente, en innskuddsrente. Den innskuddsrenten vi får varierer derimot veldig. De fleste banker gir forskjellige innskuddsrenter på forskjellige kontotyper. De fleste har en trappetrinnsmodell på innskuddsrenter. Brukskontoen er da den kontotypen med lavest innskuddsrenter. Den er ment til å brukes til dagligbanktjenester. Pengene skal ikke stå her, men brukes. Den neste kontotypen er sparekonto. 

Den er da ment for å ha sparepenger på. Her er renten høyere. Man kan fortsatt fleksibelt ta ut penger om man ønsker det. De høyeste rentene får man på spesielle kontotyper som BSU-konto, høyrentekontoer eller fastrentekontoer. I våre dager er uansett innskuddsrentene lave. 

Man kan fort tape mye penger om man lar penger stå på feil kontotype, eller ikke sjekker innskuddsrentene i de forskjellige bankene. Selv om man får innskuddsrenter uansett, skal det ikke mye til før de rentepengene man får spises opp av inflasjon. Heldigvis finnes det portaler der man lett kan sjekke hvilken banker som gir de beste innskuddsrentene. Flytte pengene til den beste banken er utrolig enkelt og man gjør seg selv en bjørnetjeneste om man ikke gjør det. Les mer på innskuddsrente sin hjemmeside.