↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 32 74 72

Besøksadresse

Gunnelandet 4
1621 GRESSVIK
 1. Beskrivelse

Brødr. Lie AS er en solid entreprenørbedrift som har drevet i over 50 år. Bedriften ble etablert i 1961 og har for tiden 16 dyktige ansatte. Vi utfører oppdrag for stat, kommune, bedrifter og private.
God kvalitet på arbeidet vi utfører og fornøyde kunder legger vi stor vekt på.
 
TJENESTER

VA-ANLEGG

 • Bygger alt innen vann- og avløpsnett
 • Hovedledninger og stikkledninger
 • Overføringsledninger
 • Stikkledninger
 • Drensledninger
 • VA anlegg for hytteområder


GRUNNARBEIDER

 • Ledningsnett
 • Veier
 • Boligtomter
 • Hyttetomter
 • Industritomter


TRANSPORT

 • Pukk og sand
 • Fyllmasse
 • Jord
 • Maskiner


SPRENGING

 • Tomter
 • Veiprosjekter
 • Grøfter
 • Ledningsnett