↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

09700

Besøksadresse

Haborneveien 64
1630 GAMLE FREDRIKSTAD
  1. Beskrivelse

Vrakbil? Vi henter den for deg

Vi tar i mot vrakbiler og betaler vrakpanten.
Vi bygger stadig ut vårt nettverk av mottakssteder for bilvrak. Se oversikt eller kontakt oss på kundeservice på tlf: 09700 for å høre hvor ditt nærmeste leveringssted er.

1.    Du leverer bilen selv
Leverer du selv bilen til oss trenger du ikke å være bilens eier. Personen som leverer bilen står ansvarlig for at bilen rettmessig skal vrakes. Du må fremvise vognkort og legitimasjon. Skal vrakpanten sendes til andre enn deg, må full personalia til denne personen fremlegges. Fullstendig navn, adresse, personnummer og kontonummer.

2.    Vi henter bilen for deg
Ønsker du at vi skal hente bilen for deg kan du sende inn et henteskjema eller ringe oss. Denne tjenesten leveres ikke over hele landet.
 
Ved vraking gjelder følgende:

  • Rydd bilen for personlige eiendeler og søppel
  • Ta ut bom- og køfribrikke
  • Vis frem vognkort som dokumentasjon av kjennemerke og understellsnummer. Eventuelt kan du ha med kvittering på innleverte skilter fra Biltilsynet.
  • Vis frem legitimasjon for utbetaling av vrakpant