↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 36 63 00

Besøksadresse

Stokken
1684 VESTERØY
  1. Beskrivelse

Velkommen til oss i Herføl Marina AS

I mer enn 30 år har vi i Herføl Marina bidratt til et godt båtliv for våre kunder.
Lokalisert på tre sentrale steder i Fredrikstad og Hvaler regionen, er vi en av de største marinaer i distriktet. Vi er sterkere rustet enn noensinne, klare til å bistå med vår ekspertise både på rådgiving, salg og service. 

Vår posisjon som distriktets ledende båtforhandler gjør at vi har kunnet velge blant det ypperste fra norske og utenlandske båtprodusenter og vi kan nå tilby båter til alle formål, fritid som yrke, i størrelser fra 8 til 50 fot.
I vårt rikholdige utvalg håper vi du vil finne det du ønsker!

Vi i Herføl Marina AS satser store ressurser på å tilby våre kunder et så problemfritt båthold som mulig. Service og opplagstjenester er viktige elementer i så måte.

Båtopplag
Vi har opplagssentre i tilknytting til alle våre tre avdelinger. Her tar faglært personell ansvar for lagring, reparasjoner og service. 

Verksted
Våre verksteder på Stokken, Herføl og i Fredrikstad har faglærte heltidsansatte som sammen utgjør et godt team for våre kunder. 

Les mer om dette på vår hjemmeside