↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 38 31 00

Vakt: 69 38 31 20

Besøksadresse

Kråkerøyveien 2 A
1671 KRÅKERØY
  1. Beskrivelse

Fredrikstad kontoret

 

Fredrikstad-kontoret består av følgende revisjonsselskaper:

G. Ramberg Revisjon AS - ansvarlig revisor Gunnar Ramberg

Sand & Dale Revisjon AS - ansvarlig revisor Tore Sand

Grøm & Gluppe Revisjon AS - ansvarlige revisorer Helle Grøm og Per Erik Gluppe

Einar Hellstrøm AS - ansvarlig revisor Einar Hellstrøm

Vi holder til på Glommen Brygge på Kråkerøy. Vi er til sammen 6 ansatte som alle er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere.

Kontorfellesskapet gir høy grad av faglig samarbeid.

Våre kunder er hovedsakelig lokalisert i Østfold, men vi har også oppdrag andre steder i landet.

 

Råde kontoret

 

Råde-kontoret:

Mossveien 60

1640 Råde

 

 

Reg. revisor John-Edvard Haugesten (ansvarlig) flyttet sin revisjonsvirksomhet til Råde i 2010, etter mange års tilhold ved Fredrikstad-kontoret.

Vi har kontorer i 3. etasje i "Lensmannsbygget" ved siden av Smart Club ved Johnsten, tett inntil E6.

Vi er 3 ansatte, 2 registrerte revisor og 1 autorisert regnskapsfører.

 

Vi samarbeider faglig med Fredrikstad-kontoret.