↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 36 00 40

Besøksadresse

Lerkeveien 2
1624 GRESSVIK
 1. Beskrivelse


Storm Elektro AS Fredrikstad
Se vår hjemmeside for mer informasjon!

Om oss
Storm Elektro AS Fredrikstad ble etablert 1.1.2001 og har pr. i dag 44 ansatte med betydelig erfaring og stor kompetanse.
Som et autorisert installasjonsfirma kan vi tilby kvalifisert hjelp innenfor elektrofaget, og vi bistår gjerne våre kunder med råd og veiledning gjennom hele prosjektet for å komme frem til riktig løsning.
Faglig dyktige medarbeidere er vår viktigste ressurs, og som en engasjert og godkjent opplæringsbedrift har vi til en hver tid lærlinger ansatt..

Arbeidsområder
Vi utfører elektriske installasjoner og tekniske ingeniørtjenester innen elektroteknikk. Våre hovedområder er service, vedlikehold, nybygg, rehabilitering og industri.
Alle våre montører er oppsatt med fullt utstyrte servicebiler, og fungerer selvstendig med  direkte kontakt med våre kunder.

Ingen oppdrag for små og få er for store!

Energibesparelse
Store strømutgifter? Kanskje dere betaler unødvendig mye i driftskostnader. Vi kan bistå med gjenomgang av det elektriske anlegget for å kunne komme frem til forslag for energiøkonomisering. Med enkle grep kan mange ganger høye strømutgifter reduseres betraktelig.

Smarthus
Ved nyinstallasjoner eller rehabilitering av elektriske anlegg kan et styresystem være gunstig. Smarthus gir unike muligheter med tanke på senere omgjøringer, utvidelser, varme/lysstyring. Smarthus eller intelligente installasjoner blir stadig mer aktuelt og vi har flere gode referanseprosjekter.

El-sjekk
Flere av våre ansatte har nå gjennomgått spesiell opplæring på dette fagområdet, og er sertifisert av DNV (Det Norske Veritas). En slik kontroll av boligens el.anlegg vil avdekke feil og mangler ved det elektriske anlegget slik at mulige brannårsaker avdekkes.
Dokumentasjon på gjennomført el.kontroll vil også kunne gi reduksjon i forsikringspremien.

Nyinstallasjoner og rehabilitering

 • Private boliger og borettslag
 • Nærings- og forretningsbygg
 • Industri
 • Utvendig anlegg, marina-anlegg
 • Nødlysanlegg


Tekniske tjenester

 • Prosjektering
 • Teknisk tegning
 • Elektrotekniske beregninger
 • Programmering (PLS, KNX, Xcomfort mm)


Service og vedlikehold

 • 24 timers vakttelefon
 • Avtale drift og vedlikehold
 • Internkontroll elektro
 • El-sjekk


Tele/Data

 • Spredenett telefon/data
 • Alarminstallasjoner
 • Brannvarslingsanlegg
 • Porttelefonsystemer


Spør oss om pristilbud og løsninger!

Vårt mål

En seriøs samarbeidspartner som gjennom kompetanse, fleksibilitet og effektiv driftsform alltid skal tilfredsstille kundens behov og forventninger til en riktig pris.

Godkjenninger og sertifiseringer