↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 36 70 50

Besøksadresse

Borggata 6
1608 FREDRIKSTAD
  1. Beskrivelse

Martinsen & Sønn ble etablert desember 1945. Og vært i drift siden den gang. Selskapet var i mange år eid 100% av familien Martinsen. I dag drives Martinsen & Sønn Installasjon AS som et frittstående aksjeselskap.

Martinsen & Sønn Installasjon AS har hatt gleden av å installere elektriske anlegg til Fredrikstads befolkning i alle disse årene. Installasjoner i både offentlige samt private næringsbygg og bolighus har gitt oss en bred erfaring og dyktige medarbeidere.

Vi vil gjerne være en bidragsyter til gode, sikre og kostnadseffektive løsninger i lokalmiljøet i fremtiden også.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Arbeider som vi utfører:

  • Rehabilitering og nye installasjoner i offentlige bygg. 
  • Alt av installasjoner i private boliger. 
  • Små og store service oppdrag. 
  • Varmepumper 
  • Brannvarslingssystemer. 
  • Data og fiber nettverksløsninger. 
  • Internkontroll og elsjekk. 

"Våre kunder skal være trygge på og ha tillit til, at vi alltid gjør vårt beste"

Ny installasjon

Martinsen & Sønn Installasjon AS leverer alle typer svak- og sterkstrømsinstallasjoner og kan være din komplette leverandør på alt innen elektro.

Internkontroll for næring

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring er en tjeneste basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Vi ivaretar elektro delen av denne avtalen noe som i praksis innebærer at Martinsen & Sønn Installasjon AS inngår en avtale om:

- Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal kontrolleres og hvor gammelt anlegget er).

- Sjekk av det elektriske anlegget. Kontroll for feil og mangler.

 Tele og data

Martinsen & Sønn Installasjon AS er godkjent EKOM installatør hos Post og Teletilsynet, og kan tilby følgende innenfor tele og data:

 - Rådgiving og installasjon av spredenett

- Rådgiving og installasjon av ulike typer svakstrømsprodukter

 Belysning

Martinsen & Sønn Installasjon AS kan tilby følgende innenfor belysning:

- Rådgiving og produkter for innendørs belysning

- Rådgiving og produkter for utendørs belysning

- Skifte av alle typer lysrør for industri og næring

- Test og vedlikehold av nødlys-og ledelysanlegg

- Lysberegning av alle typer lokaler for å teste om lysmengden er i tråd med de krav som settes for å gi gode arbeidsforhold.