Gå til sidens hovedinnhold

Depper over Sleipner-nekt: – Et veldig trist budskap!

Næringssjef Helge Hasvold i Fredrikstad kommune legger ikke skjul på at han er skuffet over Viken fylkeskommunes nei til riving av trelastlageret på eiendommen til Sleipner. Men han tror ikke at siste ordet er sagt.

For abonnenter

– Jeg tenker at man skal ha respekt for en sånn type saksbehandling. Men for oss som jobber med næringsutvikling, er dette et veldig trist budskap, sier Helge Hasvold.

Det er uttalelsen Viken fylkeskommune har sendt angående Sleipner Motors søknad om å rive det gamle trelastlageret på industrieiendommen sin – etter å ha 3D-skannet det for å dokumentere det for ettertiden – som næringssjefen sikter til.

Hasvold, som har jobbet mye med å finne en løsning for at Sleipner skal få nye industrilokaler her i byen, hadde håpet at ideen med å dokumentere bygget først – og deretter bare rive det – ville være en god erstatningsløsning fremfor å demontere det store bygget og få satt det opp i strandsonen et annet sted, slik fylkeskommunen har krevd. Det har vist seg vanskelig å få gjennomført. (se faktaboks).

Tror ikke siste ord er sagt

Men for kort tid siden kom svaret på hva Viken fylkeskommune mener om saken: De mener en riving vil medføre store ulemper for kulturminnevernet og de stilte spørsmål ved om kommunen har myndighet til å innvilge dispensasjon, siden de mener reguleringsplanen er helt klar på at det er demontering og gjenoppbygging som gjelder. De varslet at de vil vurdere å klage hvis kommunen sier ja.

Hasvold tror ikke det aller siste ordet er sagt i saken.

– Vi må se litt på dette ut fra en juridisk vurdering, om fylkeskommunen har gått for langt ut fra det de har hjemmel til, sier Hasvold.

Håper på politisk behandling i Viken

– Kommer kommunen til å protestere på denne uttalelsen?

– Det vi nå har fått, er en uttalelse i forbindelse med en saksutredning, der de sier at hvis dette blir politisk behandlet i Fredrikstad – og politikerne går inn for å gi dispensasjon – da vil Viken protestere på det. Nå kan ikke jeg si hva politikerne vil ønske å gjøre, men det kan jo være at de ønsker å teste ut dette, sier Hasvold.

– Ved å si ja?

– Ja, og da blir saken politisk behandlet i Viken fylkeskommune. Der har den ikke vært oppe til politisk behandling, sier Hasvold. Opprinnelig hadde fylkeskommunen bedt om utsettelse for å få saken opp til politisk behandling, men det endte med at administrasjonen tok avgjørelsen selv.

FAKTA OM SLEIPNER-PLANENE

På forsommeren 2016 det ble kjent at Sleipner hadde planer om å sette opp et nytt industribygg med 6.000 kvadratmeter grunnflate og to etasjer på Gressvik.

Årsaken til planene var plassmangel i dagens lokaler på Seiersten. Gressvik ble valgt på grunn av nærheten til sjøen, der bedriften tester produktene sine.

I desember 2016 og april 2017 fikk Sleipner Motor rammetillatelse for å sette opp nytt industribygg. Den gang var vurderingen at det ikke var nødvendig med reguleringsendring og en rekke dispensasjoner ble gitt.

I juni samme år omgjorde Fylkesmannen i Østfold vedtaket etter at naboer hadde klaget og forlangt en reguleringsprosess.

I oktober 2019 var reguleringsforslaget på plass og ble sendt ut på høring.

I denne forbindelse leverte fylkeskommunen innsigelse fordi de mente at konsekvensutredningen som var gjort om kulturminner og kulturmiljø var mangelfull og feil.

Den ble trukket etter endringer i reguleringsplanforslaget – blant annet ble det tatt inn en bestemmelse om at det gamle trelastlageret skal demonteres og settes opp et annet sted, istedenfor å bli revet.

Da bystyret godkjente reguleringsplanen i oktober 2019, ble det også vedtatt at kommunen skal jobbe for å finne ut hvordan lageret kan bli bygget opp igjen på et egnet sted.

Dette har vist seg vanskelig. Nå skal kommunen ta stilling til en søknad om å rive trelastlageret og 3D-scanne bygget for å dokumentere det for ettertiden – og har i den anledning bedt fylkeskommunen om en uttalelse.

Den fikk de i forrige uke. Der sier fylkeskommunen at de vil vurdere å påklage et eventuelt ja til riving.

Synes de går langt

– Er du overrasket over noe i uttalelsen fra Viken?

– Ja. Først og fremst det at de går så langt at de sier at man ikke får lov til å demontere det bygget før det er en plan for hvor det skal settes opp igjen. Vi tror ikke de har hjemmel til å si det. Reguleringsplanen sier ikke det. De går utover det reguleringsplanen sier, sier Hasvold.

– Mitt neste spørsmål var egentlig om du nå ser noen mulighet til å få opp dette industribygget i det hele tatt, men det gjør du åpenbart?

– Vi har ikke nådd enden på den veien ennå. Så er det selvfølgelig en utfordring at ting tar veldig lang tid, og at det ikke er sikkert at Sleipner har den tiden – selv om vi kanskje skulle finne løsninger i det lange løp, sier Hasvold.

Kan komme opp i mars

– Dere er ikke kommet nærmere noen løsning om demontering og gjenoppbygging av trelastlageret?

– Ikke formelt. Vi sitter jo og tenker på det, men vi lurer jo på hvem som vil godkjenne å sette opp et så stort bygg i strandsonen. Vi kan ikke se hvordan det i det hele tatt kan bli mulig.

Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes opplyser at søknaden fra Sleipner om å få rive trelastlageret etter å ha fotodokumentert det, trolig kan komme opp i planutvalget 9. mars, slik det ser ut nå.

Kommentarer til denne saken