Den urasistiske ulikheten i dagens Fredrikstad

Av

Lykken er kanskje ikke nødvendigvis å være hvit og velstående og bo på Kråkerøy Syd. Man kan like gjerne være innvandret trygdemottager på Selbak.