Valget er over. Ifølge media var vi 4,36 millioner stemmeberettigede i kongeriket denne gang.

Valgdeltagelsen er alltid interessant. Den viser hvor mange som verner om demokratiet vårt og som setter pris på vår frihet. Denne gang var deltagelsen bare på 62,4 %, en tilbakegang fra forrige valg. Altså er det største partiet hjemmesitterne, som det litt flåsete omtales.

Det er krig i Europa. En nabo av oss har tatt seg til rette, dessverre. Russland krevde nylig valg i de okkuperte områdene i Ukraina. Der var fremmøteprosenten høy, skulle jeg anta. Ser vi ikke behovet for å verne om vårt demokrati?

Kan vi fortsette å ta vår frihet for gitt, uten kamp? Vi er fortsatt en del førkrigsmodeller i landet vårt.

Jeg tror veldig mange av oss fortsatt med glede gir demokratiet vår stemme. Vi bør sannelig oppmuntre barn og barnebarn til å verne om våre friheter. Jeg er virkelig skuffet over dårlig deltagelse ved dette valget, når deler av Europa brenner. Her hadde vi muligheten til å vise at vi setter pris på å leve i et fritt land.