I dag lever mer enn 80.000 mennesker i Norge med demens. Antallet ventes å stige i årene som kommer, og et overveiende flertall av sykehjemsbeboerne vil lide av demens i nær fremtid.

Mennesker med demenssykdom er kanskje den aller svakeste gruppen av svake eldre, og de har krav på at vi gjør alt hva vi kan for å hjelpe dem.

Bare et lite antall sykehjemsplasser og eldreboliger er innrettet med tanke på demens. Derfor er det et stort gap mellom tilgjengelighet og behov. Det er karakteristisk for alle demenssykdommer at man er rom- og retningsforstyrret og har problemer med å orientere seg. Demensinnretning burde derfor være en selvfølge når det bygges eller rehabiliteres sykehjem.

Ofte dreier det seg mer om omtanke og kunnskap om hva som virker enn om penger. Eksempelvis ved å unngå store glassflater som oppfattes som «ingenting», eller ved å ha lyst, ensfarget gulvbelegg fremfor mønstre som forvirrer. Piktogrammer som viser vei til fellesrom og toalett og tydelig fargeforskjell på dører og vegger, er andre enkle tiltak som hjelper.

La oss bygge boliger som stimulerer sansene slik at disse bevares helt inn i den aller siste livsfasen. Det vil gi mulighet for et godt, sosialt liv i tillegg til fysisk pleie og omsorg.

Les også

Måten Kaja holder tannbørsen på er slett ikke tilfeldig: – Du må tvinge hjernen