De to foreningene skal dele ut sine priser til journalister og medieledere i fylket førstkommende onsdag.

– Publikum er hjertelig velkommen mellom klokken 19 til 20. Det blir også anledning til å høre distriktsredaktør Grete Ruud fra NRK Østfold fortelle om statskanalens videre satsing i fylket og stille henne spørsmål om dette, sier leder i ØJ, Anne-Lene Frølandshagen.

ØJ har sitt årlig møte og skal dele ut ØJ-prisen for 2019, samt hederlige omtaler til journalister som er tilsluttet Norges journalistlag, og som har utført sine konkurransebidrag i løpet av det siste året.

ØR skal dele ut sin «Klapp på skuldra»-pris til en medieleder som har gjort ekstraordinær innsats i senere tid. Det er fjerde gang denne prisen deles ut.

– Dette er en flott anledning for folk flest til å bli mer kjent med journalister og medieledere som står bak den daglige nyhetsdekningen, og få snakke med dem ansikt-til-ansikt. Arrangementet er i 5. etasje i Gjensidigebygget ved Stortorvet 3, Fredrikstad: Publikum vil bli sluppet inn via personalinngangen ved Gjensidiges kundemottak, fra klokka 18.45, sier Frølandshagen.