Politiets oppgave å sikre ytringsfrihet

Den nordiske motstandsbevegelsen delte ut flygeblad i Fredrikstad sist  lørdag. – Politiet så ingen grunn til å frykte ordensforstyrrelser, skriver Ivar Prestbakken.

Den nordiske motstandsbevegelsen delte ut flygeblad i Fredrikstad sist lørdag. – Politiet så ingen grunn til å frykte ordensforstyrrelser, skriver Ivar Prestbakken.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Politistasjonssjef Ivar Prestbakken forklarer politiets ja til at det ble delt ut nazi-flygeblad i gågata lørdag: – Om politiet – eller andre – liker innholdet i markeringene eller ikke, er irrelevant i vår vurdering – så lenge det er innenfor rammene av loven.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad har i den senere tid vært sentrum for flere markeringer i regi av grupperinger tilknyttet ytre høyre. Mange har gjennom media – og direkte til politiet – uttrykt både forundring og harme over at politiet ikke har stanset disse markeringene.

En av politiets lovpålagte oppgaver er å beskytte den grunnlovfestede retten til å ytre sine meninger – så lenge disse er innenfor lovens begrensninger. Politiinstruksen sier at «Politiet skal så vidt mulig medvirke til at lovlige demonstrasjoner o.l. på offentlig sted kan avvikles uforstyrret, og ellers til minst mulig hindring for den øvrige ferdsel.» Det er også nedfelt i Grunnloven at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».

Alle meldinger om markeringer blir individuelt behandlet og vurdert. Om politiet – eller andre – liker innholdet i markeringene eller ikke, er irrelevant i vår vurdering – så lenge det er innenfor rammene av loven.

Politiet kan sette ulike typer vilkår (jf. Politiloven) for å sikre at lovlige markeringer kan avvikles uforstyrret, og at de medfører minst mulig hinder for øvrig ferdsel. Blant annet kan politiet ha behov for å sette krav knyttet til tidspunkt, sted og vakthold. Det åpnes også for å nedlegge forbud dersom det er grunn til å frykte for alvorlige ordensforstyrrelser.

Frykt for alvorlige ordensforstyrrelser var begrunnelsen da politiet i sommer nedla forbud mot at Den nordiske motstandsbevegelsen fikk markere seg i Fredrikstad den siste lørdagen i fellesferien. Det ble også lagt ned forbud mot alle andre arrangementer og markeringer knyttet til den opprinnelige markeringen, med samme begrunnelse. Vi var imidlertid klare på at dette ikke var et generelt forbud, og at nye meldinger ville bli individuelt behandlet. 

Da Den nordiske motstandsbevegelsen meldte at de ønsket å dele ut flygeblad i Fredrikstad sist lørdag, så politiet ingen grunn til å frykte ordensforstyrrelser. Ytringene lå også etter vår juridiske vurdering innenfor lovens rammer. Dermed hadde politiet heller ikke noe lovlig grunnlag til å forby markeringen.  

Politiet kan altså ikke velge hvilke markeringer som kan gjennomføres eller ikke basert på hva vi selv eller andre mener om ytringene og innholdet. En av våre lovpålagte oppgaver er, som allerede nevnt, å verne om demokratiet og ytringsfriheten, og legge til rette for at lovlige markeringer kan gjennomføres.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags