En vakker og funksjonell by som kveles av en kvalmende stank av råtten intoleranse og snever tankegang. Som tidligere partilagssekretær, etc., vararepresentant til bystyret (2011 – 2015) for Ap, men i dag uten tilhørighet til noe politisk parti, veier nok ikke min mening så tungt.

For å avklare en ting først, jeg tar sterkt avstand fra det som de omtalte nazistene mener og står for. Men jeg tar også like sterk avstand fra det de venstreradikale og lokale politikere, godt anført av ordføreren, har uttalt i forbindelse med den omtalte nazist-markeringen som skal skje.

Ordfører Jon-Ivar Nygård uttaler i media at: «kommunen heller vil legge til rette for mot demonstrasjoner». Og andre politiske aktive på venstresiden har da hengt seg på. Dette viser jo hvor snever tankegang politikere og andre samfunnsdebattanter har. Og så lurer de på hvorfor enkelte blir radikaliserte i en eller annen retning. Det kommer jo av den snevre holdningen de selv utviser, når de ikke evner å fremstå noe bedre selv enn det de sier de «kjemper» imot. I stedet for å ta debatten og utfordringen, så vil de heller bare demonstrere imot – og der igjennom bidra bare til mer bråk og uro.

Men når nå ordfører og andre politiske representanter i byen vil legge til rette for motdemonstrasjoner, så blir det utrygt å bevege seg i byen den aktuelle dagen.

Det verste er at enkelte av dem har sagt at de står for mer åpenhet og mer demokrati. «Alle skal med» - «Vi tror på Norge» - «Vi tror på hele Norge» etc. sier politikerne, men skyter seg selv i foten – ved å bidra til stigmatisering av enkelte andre. Og således bidra til en mulig radikalisering imot det de selv sier de ønsker å oppnå.

Jeg tar sterkt avstand fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» og andre grupperinger som er imot mangfold etc., og alt det de står for. Men de har like stor rett til å ytre sine meninger som alle andre. Og det er bedre at ytringer man egentlig ikke liker kommer ut i det offentlige rom – enn at de skjer bak lukkede dører og i lukkede forsamlinger.

Men når nå ordfører og andre politiske representanter i byen vil legge til rette for motdemonstrasjoner, så blir det utrygt å bevege seg i byen den aktuelle dagen. Det har jo historien vist fra før, når venstreradikale og høyreradikale står imot hverandre i en demonstrasjon. Så man bør kanskje be om politibeskyttelse den dagen, om man skal bevege seg i byen.

Men slik er det når politiske krefter ønsker konflikt og bråk. Og skulle konflikten som kan oppstå i forbindelse med demonstrasjonene føre til vold og skader på individer eller eiendeler, hviler en stor del av skylden for dette også på de politiske representanter og ordfører som la til rette for motdemonstrasjoner på den samme dag og tidspunkt. Når motdemonstrasjonen egentlig kunne bli lagt til dagen etter.

Og når politikere, politisk aktive eller andre samfunnsengasjerte ønsker å forby noen ytringer fordi de ikke liker ytringene, så vil de altså egentlig forby det de selv er så avhengig av: ytringsfrihet.

Bare tenk på det: «Ethvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre».