En av politiets oppgaver er å beskytte ytringsfriheten

–  Vi mener politiets høye og synlige beredskap i Fredrikstad og i Moss var nødvendig – også sett i ettertid, skriver politistasjonssjefene Beatrice Bøe og John Kasper Hermansen etter lørdagens markeringer.

– Vi mener politiets høye og synlige beredskap i Fredrikstad og i Moss var nødvendig – også sett i ettertid, skriver politistasjonssjefene Beatrice Bøe og John Kasper Hermansen etter lørdagens markeringer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Politiet i Fredrikstad og Moss etter nynazistenes markeringer lørdag: – Det er bare anledning til å forby en slik markering dersom det er grunn til å frykte alvorlige forstyrrelser av offentlig ro, orden og ferdsel, eller formålet med markeringen eller gjennomføringen strider mot loven.

DEL

Leserbrev

I forbindelse med at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) holdt torgmøter i Moss og Fredrikstad lørdag 27. oktober er det uttrykt misnøye og forundring over at politiet tillot markeringene. Flere har også stilt spørsmål ved politiets ressursbruk.

Det er en grunnlovfestet rettighet å kunne samles på offentlig sted å fremsette sine meninger. En av politiets oppgaver er å beskytte denne grunnlovfestede retten.

Politiske markeringer er ikke søknadspliktige, men i medhold av Politiloven plikter den som ønsker å avholde en markering å melde fra om dette til politiet på forhånd. Det er bare anledning til å forby en slik markering dersom det er grunn til å frykte alvorlige forstyrrelser av offentlig ro, orden og ferdsel, eller formålet med markeringen eller gjennomføringen strider mot loven.

Vi kan imidlertid sette ulike vilkår i medhold av Politiloven for å sikre at lovlige markeringer kan avvikles uforstyrret, og at de medfører minst mulig ulempe og hinder for offentlig ro, orden og ferdsel.

Politiet kan ikke velge hvilke markeringer som kan gjennomføres basert på kostnaden for sikkerhetstiltak.

Om politiet – eller andre – liker innholdet i markeringene eller ikke kan vi ikke ta hensyn til i våre vurderinger – så lenge det er innenfor rammene av loven.

For å forebygge ordensforstyrrelser og angrep på ytringsfriheten hadde politiet et stort nærvær i Fredrikstad og i Moss, samt på flere grenseoverganger mot Sverige. Vi stanset flere tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser i begge byer, men i all hovedsak gikk lørdagens markeringer rolig for seg. Dette tilskriver vi politiets tydelige nærvær.

Beredskapen i Fredrikstad og Moss har påført Øst politidistrikt en ikke ubetydelig kostnad. Politiet er pålagt å beskytte den grunnlovfestede retten til å ytre sine meninger, og vi kan ikke velge hvilke markeringer som kan gjennomføres basert på kostnaden for sikkerhetstiltak. Politiet må planlegge beredskapen ut fra en helhetsvurdering rundt hva vi mener er nødvendig for sikre ytringsretten, samt å opprettholde ro, orden og sikkerhet.

Vi mener politiets høye og synlige beredskap i Fredrikstad og i Moss var nødvendig – også sett i ettertid.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags