Gå til sidens hovedinnhold

Tips meg når Wang Ung eller CIS har plass til Abdullah som ikke har foresatte som kan betale 20.000 i året

Artikkelen er over 2 år gammel

Jan Christian Häckert svarer Steinar Myhre Knutsen, FB 19.11: – Når særinteresseelevene tar med seg gjennomsnittskostnaden sin over i det private, vil det på sikt utarme den offentlige grunnskolen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En far med elev på Wang reagerer på Gøran Karlsens høyst betimelige kronikk 16.11. Farens svar kan ikke stå uimotsagt.

Det er viktig at vi i denne debatten skiller klart mellom grunnskolen og den videregående skole. I den videregående skole er det meningen at ungdommen skal velge etter særinteresse, hvilket ikke bør være meningen i grunnskolen.

Den offentlige grunnskolen i Norge er meget bra. Med dedikerte ansatte, motiverte elever og støttende foresatte. Likevel dukker det opp private initiativ som gjerne vil trekke profitt ut av våre grunnskoleelever (se skattelistene og sjekk ledelsens inntekt og formue på Wang og CIS). Nå er det faktisk slik at mennesker med særinteresser ofte er mer motiverte og de gjør det ofte bedre både på arbeid/skole og fritid enn mennesker som ikke har noen interesser.

Derfor vil alle private initiativ som går på særinteresser (språk, idrett, drama/kultur, prosjekt/forskning) trekke ut en overvekt av ressurssterke (både økonomisk, menneskelig og faglig) elever og deres foresatte. Det er ikke farlig så lenge det er en elev eller tre pr. skole i Fredrikstad, men; trenden er allerede på vei og når det blir mange nok private særinteresseskoler, vil det nødvendigvis gå ut over den offentlige grunnskolen. Fordi; hver elev har en fast utgift, men det betyr ikke at alle koster like mye. I den offentlige grunnskolen har vi svært mange elever med hjelpebehov. Noen elever utløser en hel lærerstilling og noen få enda mer. Disse elevene har rett til å bli tatt vare på og følges opp.

Les også

CIS i Fredrikstad i tetsjiktet blant Norges beste skoler

Les også

Wang, Begby og CIS er best på nasjonale prøver

Når særinteresseelevene tar med seg gjennomsnittskostnaden sin over i det private, vil det på sikt utarme den offentlige grunnskolen. Hvor mange privatskoler tåler vi? Jeg vet ikke, men vi liker å bruke «svenske tilstander» som et skjellsord. For dem som tviler; sjekk antall friskoler i Sverige og sjekk samtidig resultater og forhold i den svenske grunnskolen! Vi vil ikke dit.

Gode argumenter for privatskoler er ofte individuell frihet (smatt litt på den) og muligheter for utvikling og valg. Vi har vært gjennom mange rare eksperimenter i norsk skole og et av de mest mislykkede var å skille ut idrettsungdommen i egne klasser. De som var der (eller som er på Wang i dag), vare såre fornøyd og syntes at de fikk en fin skolegang, men resten følte seg som «røkla». Greit? Nei, overhodet ikke.

Forskningen viser at forskjellene i ideallandet Norge blir større og større og da burde vi hegne om den mest samlende av alle institusjoner vi har i landet, nemlig den offentlige grunnskolen.

Det handler ikke om å gi noen dårlig samvittighet, Knutsen, det handler om i størst mulig grad å ta vare på alle, uansett forutsetninger, i vårt samfunn. Forskningen viser at forskjellene i ideallandet Norge blir større og større og da burde vi hegne om den mest samlende av alle institusjoner vi har i landet, nemlig den offentlige grunnskolen. Dessverre tror jeg at utviklingen ikke er reversibel.

Når det gjelder FFKs 14-årslag, skal jeg være mer forsiktig med hvilken side jeg støtter. Det er vel fordeler og ulemper med og uten 14-årslag. Men en skal være klar over at det er store individuelle forskjeller når det gjelder hvilket miljø som utvikler ungdommen best. Og hvem vet hva som gagner de som overføres til FFKs 14-årslag? Ikke jeg og neppe heller du, Knutsen. Hvis en effekt av opprettelsen er at flere småklubber får problemer med å stille lag, bør en kunne stille spørsmål ved hele prosjektet.

Les også

Kråkerøy-leder kritisk til FFK-nei: – Hva slags signal sender vi til ungene vi vil utvikle?

Les også

Hvorfor 14-årslag, FFK?

Et artig sluttpoeng, Knutsen, må være at du er bekymret for mye trening på 14-åringene som vil utløse overbelastning. Vil ikke enda mer trening på Wang Ung virke mer nedbrytende da?

Jo, forresten, Knutsen og alle andre supertilhengere av frie valg og muligheter, tips meg når Wang Ung eller CIS har en elev med behov for egen lærer (en til en) eller når det er plass til Abdullah som bare har bodd her ett år og ikke har foresatte som kan betale en egenandel på 18.000-20.000 i året.

Kommentarer til denne saken