Rødt vil utvide voldtektsparagrafen: Å tie er ikke å samtykke

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Definisjonen av voldtekt må skjerpes, i Norge i 2016 må vi ha en definisjon som slår fast at begge parter har ønsket samleie, skriver Rødt i Østfold.

DEL

Leserbrev 

Det er estimert at mellom 8.000 og 16.000 voldtekter forekommer årlig. I en overvekt av tilfellene kjenner offeret gjerningsmannen i en eller annen grad, noe som gjør terskelen høy for å anmelde. Kun én av ti kvinner velger å anmelde forholdet – av disse sakene blir 80 prosent henlagt på grunn av bevisets stilling. Tallene snakker for seg selv.

Likestillingsfyrtårnet Norge har et holdningsproblem. Kvinner som voldtas og som tør å anmelde, blir møtt med spørsmål om hva de hadde på seg, om de hadde drukket og om de hadde flørtet med gjerningsmannen i forkant av voldtekten. Etterforskningen er preget av slurv, i fire av ti voldtektssaker er det slett etterforskning – det prioriteres ikke. Menn som voldtas blir også møtt med stigmatisering, de aller fleste velger å ikke anmelde på grunn av skamfølelse.

Likevel er voldtekt et kjønnsproblem. I 95 prosent av anmeldte voldtekterer det kvinner som har blitt voldtatt. Kvinner - som utsettes for stigmatisering og blir møtt med mistro, og blir av mange møtt med at man i en eller annen grad selv er ansvarlig for at noen andre har forgrepet seg på dem. Amnesty Norges holdningsundersøkelse viser at i den norske befolkning mener altfor mange at kvinnen «kan skylde seg selv» om hun har drukket og blir voldtatt, har flørtet og blir voldtatt eller har kledd seg utfordrende og blir voldtatt.

Vi har også et lovverk som krever at den voldtatte må ha vært utsatt for vold eller trusler for at det skal anses som voldtekt. Det holder ikke med å si nei og det krever ikke at man skal ha sagt ja. Vi har et lovverk som implisitt forutsetter at offeret skal utsette seg for mer skade for at det skal kunne bevises voldtekt.

Rødt Østfold vil at voldtektsofres rettsikkerhet skal styrkes. Definisjonen av voldtekt må skjerpes, i Norge i 2016 må vi ha en definisjon som slår fast at begge parter har ønsket samleie. Å tie er ikke å samtykke. Vi må ha en definisjon som bygger på et oppriktig samtykke, ikke bare at man aktivt motsetter seg.

I Norge i 2016 må vi ha en definisjon som etterlever internasjonale standarder. FNs Kvinnekomité (CEDAW) og Europarådets konvensjon mot vold mot kvinner og i nære relasjoner har mangel på oppriktig samtykke som definerende element for voldtekt, ikke om det er vold eller trusler.

Likestillingslandet Norge krever i 2016 at offeret må ha vært utsatt for vold eller trusler.

Rødt Østfold vil at regjeringen skal fortsette arbeidet med å utvide voldtektsparagrafen, til å inkludere en definisjon som forutsetter mangel på oppriktig samtykke.

Rødt Østfold mener at vårt samfunn må formidle gode og tydelige normer, og de må bygge på den enkeltes grenser. Loven er det øverste organ som kan sende tydelige signaler om hva som er akseptabel seksuell adferd i vårt samfunn. Innføring av en voldtektsbestemmelsen basert på mangel på oppriktig samtykke synliggjør at retten til seksuell selvbestemmelse og til fysisk, psykisk og seksuell integritet handler om mer enn frihet fra vold, tvang og utnyttelse.

Rødt Østfold vil at regjeringen skal fortsette arbeidet med å utvide voldtektsparagrafen, til å inkludere en definisjon som forutsetter mangel på oppriktig samtykke.

Innføringen av en voldtektsbestemmelse som baseres på mangel på oppriktig samtykke vil bringe norsk straffelov i overensstemmelse med internasjonal rett.

Jan Petter Bruun Bastøe

Fylkesleder Rødt Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags