Hvorfor kan vi ikke forebygge skader og drap ved å forby kniver med spiss?

En kniv uten spiss kan brukes til andre ting enn å skade andre, mener Roger Johannessen.

En kniv uten spiss kan brukes til andre ting enn å skade andre, mener Roger Johannessen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Roger Johannessen: – Knivstikking og bruk av kniv har vist seg å eskalere i omfang i de senere åra. «Hva skal vi med spissen på kniven?»

DEL

Leserbrev

Det er ikke mange år siden begrepet «hverdagskriminalitet» ble lansert. Begrepet er ennå ikke blitt definert – og derfor ikke lett å forstå. Det er heller ikke blitt oppført som begrep i ordbøkene. Hvis vold og ran med kniv er/blir «hverdagskriminalitet», mener jeg det er all grunn til handling. Da mener jeg ikke nødvendigvis handling i form av den lettvinte metoden: Å rope på strengere straffer. Alternativet er å forhindre negativ bruk av kniv på den måten vi har lest om de siste åra.

Kriminalitetsforebygging skjer i dag på flere nivåer og ulike metoder tas i bruk. Det er politiet som har lovpålagt hovedoppgave å forebygge kriminalitet – alene eller sammen med andre. Jeg er ganske overbevist om at politiet – og noen andre yrkesgrupper, vil få en bedre hverdag med mitt forslag til løsning på et stadig økende samfunnsproblem. Forslaget til løsning tar utgangspunkt i det motsatte av «hverdagskriminalitet» nemlig «hverdagsforebygging». «Hverdagsforebygging» er det vi gjør for å forhindre skader, ulykker og lovbrudd til daglig.

I hjemmet, i arbeid og ikke minst ute i trafikken, finnes en rekke eksempler: Dørlås, brannslokkingsutstyr, brannvarslere, komfyrvakt, overspenningsvern, lynavledere, sikringer, brodder, strøsand, medisinskap, tyverialarm, sikkerhetslås, kameraovervåking, sensorer, piggdekk, kjettinger, varseltrekant, gatelys, trafikklys, sikkerhetsbelter, airbag, solbriller, refleksvest, livbøye, redningsvest, sykkelhjelm, refleks, fartsgrenser og så videre. Noen av de ovennevnte innretningene er frivillige å bruke, mens andre er lovpålagte.

Det er kanskje på tide å forby import og omsetting av kniver med spiss? Kniver uten spiss er et «hverdagsforebyggende» tiltak. Etter hvert vil vi tilpasse oss hverdagen med kniver uten spiss på samme måte som da vi tilpasset oss for eksempel piggdekk, bilbelter, redningsvest. innbruddsalarm og brannvarslere.

Dagens lovbestemmelse innebærer at det er straffbart å bære kniv på offentlig sted. Om det er forsettlig eller grovt uaktsomt straffes bæring av kniv på offentlig sted med bot eller fengsel inntil ett år hvis kniven eller lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse. Unntaket er der kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. (Straffeloven Paragraf 189 Ulovlig bevæpning på offentlig sted.) Det er altså ikke et aktverdig formål å bevæpne seg i den hensikt å forsvare seg.

Knivstikking og bruk av kniv har vist seg å eskalere i omfang i de senere åra. Statistikken viser økt skadeomfang og også dødsfall. Politiet i Fredrikstad snakket nylig om en viss smitteeffekt av unge lovbrytere som har brukt kniv under ran i Fredrikstad – sju ran i løpet av et år. Jeg antar at alle knivene som ble brukt hadde spiss.

Det er spissen på kniven som har medført skader og drap. Hvorfor kan vi ikke forebygge skadene og drapene ved å forby import og omsetning av kniver med spiss? Det viser seg at tilgjengelighet og mangfold av kniver er stort og et økende fenomen.

Det er min oppfatning at tilgjengeligheten bør lovreguleres for å bidra til kriminalitetsforebygging.

Inntil noen klarer å gi meg en grundig og fornuftig forklaring, kommer jeg til å stille spørsmål: «Hvorfor selges det kniver med spiss?» «Hva skal vi med spissen på kniven?»


Roger Johannessen

Hauge, Rolvsøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags