Kan det være slik at det å fremme vikinghistorien, som finnes i Fredrikstad, og også i Sarpsborg, altså Østfold, kunne være nyttig - for oss alle?

Kunne det være interessant i forhold til sider som heter samarbeid, turisme, næring, utvikling, kultur?  Jeg tror det! Å bygge en kopi av et vikingskip; Haugenskipet (etter funnstedet) må eventuelt regnes kun som en start på noe større!

Om man kunne samle seg om en visjon om å la historien utfolde seg i nåtid - i sin fulle prakt - gjennom et stortstilt samarbeid, så ville man kanskje kunne realisere noe meget spennende.

Her finnes det utrolige vikingfunn - blant annet de tre vikingskipsfunnene; Rostadskipet, Haugenskipet, Valleskipet/Vallebåten - som andre distrikter bare kan misunne oss, men vi er ikke så flinke til å forstå det selve? Noen ganger er man for nær til å se hele bildet?

Jeg har gjentatte ganger tillatt meg å fremme visjoner overfor ordførerne i Fredrikstad, og Sarpsborg samt fylkesordfører angående vikinghistorien! Jeg håper de tar kontakt, med hverandre og snakker sammen!

Mulig en satsing på vikinghistorien ved og rundt Visterflo, med nærhet til E6, vil kunne bli meget vellykket? Jeg tror det!

Jeg vil nå også ta kontakt med næringsforeninger for å oppfordre dem også til å se potensialet. Det er ikke sikkert at man forstår hva jeg ser, men å så en tanke kan også være fruktbart på sikt!

Historien fortjener store tanker, derfor trenger historien hjelp av folk med «store sko». Jeg håper at de finnes innen politikken, næringslivet og andre! Lag storstilte planer for vår flotte vikinghistorie! Kan vi sverme sammen om dette?
Ta kontakt omgående på jan-egil@msr.no

Vel, samarbeidsprosjekt vil koste, men det gjorde også et annet samarbeidsprosjekt; Solbergtårnet (ca 52,4 millioner kroner). Mulig en satsing på vikinghistorien ved og rundt Visterflo, med nærhet til E6, vil kunne bli meget vellykket? Jeg tror det!