Vikens energi-inntekter skal tilbake til innbyggerne

– Det er fint å få gaver, men det er ikke noe man bare kan forlange. For Østfold fylkeskommunes aksjer er altså nettopp det: Østfold fylkeskommunes aksjer, skriver ordførerne som skal samles i Viken til ønsket om å overføre kraftaksjene til kommunene. Bildet er fra Borgund kraftverk i Indre Sogn som Østfold Energi eier.

– Det er fint å få gaver, men det er ikke noe man bare kan forlange. For Østfold fylkeskommunes aksjer er altså nettopp det: Østfold fylkeskommunes aksjer, skriver ordførerne som skal samles i Viken til ønsket om å overføre kraftaksjene til kommunene. Bildet er fra Borgund kraftverk i Indre Sogn som Østfold Energi eier. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Dagens fylkesordførere slår fast at nye Viken fylkeskommune trenger inntektene fra sine kraftverk til tjenester for innbyggerne. – Ordførerne tegner et bilde av at disse midlene er noe fylkeskommunen nærmest med letthet kan avse. Slik er det ikke.

DEL

Kronikk

Følgende scene kan utspille seg hvor som helst i Norge, i løpet av en helt vanlig dag:

16 år gamle Petter våkner om morgenen. Han haster ut døra. Skoleveien han løper på er kommunal. De neste sju timene tilbringer han på videregående skole – et fylkeskommunalt tjenestetilbud. På veien hjem går Petter så innom den kommunale barnehagen for å hente lillesøsteren. Sammen tar de bussen hjem – og benytter dermed kollektivtilbudet fylkeskommunen har ansvaret for.

For slik er det. På ulike organisasjonsnivåer løser fylkeskommuner og kommuner ulike oppgaver. Vi er ikke konkurrenter. Vi er samarbeidspartnere. Vi har et felles mål: Å jobbe til det beste for våre innbyggere.

Sammen med kommunene vil vi fortsatt bidra til at alle – inkludert skoleeleven på videregående skole og lillesøster i barnehagen – får gode tjenestetilbud i framtiden. Derfor er energiinntektene viktige for Viken.

Derfor er vi overrasket over det steile kravet som har kommet fra 12 av Østfold-ordførerne i de 13 eierkommunene i Østfold Energi. De krever at Østfold fylkeskommunes eierandel i energiselskapet blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall.

Ordførerne tegner et bilde av at disse midlene er noe fylkeskommunen nærmest med letthet kan avse. Slik er det ikke. Kommunene blir ikke fratatt noe. De vil fortsatt få sine energiinntekter som i dag også etter 2020.

Så er det er fint å få gaver, men det er ikke noe man bare kan forlange. For Østfold fylkeskommunes aksjer er altså nettopp det: Østfold fylkeskommunes aksjer. Som forvaltes på vegne av alle innbyggerne i Østfold. Fra 2020 skal de forhåpentligvis forvaltes på vegne av innbyggerne i Viken.

Et argument som går igjen, er bekymring for at verdier som er skapt i Østfold gjennom årtier, skal fordeles på hele den nye regionen. Det kunne vært forståelig dersom det var bare Østfold som skulle bidra med energiinntekter i den nye Viken fylkeskommune. Men slik er det altså ikke. Langt ifra.

Som eneeier av Akershus Energi bidrar Akershus fylkeskommune med rundt 150 millioner kroner årlig.

Videre er det riktig som ordførerne påpeker, at Buskerud fylkeskommune i 2005 inngikk en avtale med kommunene i Buskerud om å overføre sine energiaksjer til dem dersom Buskerud fylkeskommune i fremtiden skulle opphøre som selvstendig fylkeskommune. Men denne opplysningen alene gir ikke et fullstendig bilde av hvordan Buskerud har håndtert energieierskapet inn mot Viken-sammenslåingen.

Det ordførerne unnlater å nevne, er at Buskerud fylkeskommune nylig har vedtatt i sin økonomiplan for 2019-2022, å ta ut et ekstraordinært utbytte av energiselskapet før aksjene overføres. Denne disposisjonen, samt avkastning på et ansvarlig lån til energiselskapet, medfører at Buskeruds økonomiske bidrag fra energieierskapet til Viken, utgjør over 50 millioner kroner per år.

Faktisk blir Østfold trolig det fylket som bidrar minst – 35 millioner kroner. Isolert sett er det selvsagt ikke slik at fremtidige investeringer står og faller på Østfolds bidrag. Men faller Østfolds bidrag bort, er det urimelig å kreve at midler fra energiselskapene i Akershus og Buskerud skal brukes på investeringer i Østfold.

Og hvis alle fylkeskommunene skulle innfri ønskene fra ordførerne, snakker vi om et årlig bortfall av inntekter til fylkeskommunen på 250 millioner kroner – en kvart milliard.

Ordførerne har også rett når de påpeker at fellesnemnda for Viken har vedtatt at regionreformen ikke skal føre til oppbremsing av planlagte investeringer. Men ordførerne utelater å nevne at fellesnemnda for Viken også har vedtatt at gjennomføring av planlagte investeringer fordrer at de tre fylkestingene ikke gjør prioriteringer som får langvarige konsekvenser inn i Viken. Og tar man bort rundt 250 millioner kroner årlig, vil det være en prioritering som får – nettopp – store langvarige økonomiske konsekvenser for Viken

Da vil planlagte fremtidige investeringer – deriblant nye videregående skoler – helt naturlig dessverre måtte revurderes. Og det vil innbyggerne merke. Det er ikke et skremmebilde. Det er ikke absurd, som noen har hevdet. Det er ikke sabelrasling. Det er ikke trusler. Det er ansvarlighet, og en helt logisk følge av et stort inntektstap.

Sammen med kommunene vil vi fortsatt bidra til at alle – inkludert skoleeleven på videregående skole og lillesøster i barnehagen – får gode tjenestetilbud i fremtiden. Derfor er energiinntektene viktige for Viken.


Anette Solli, Roger Ryberg og Ole Haabeth

Solli er fylkesordfører Akershus og leder fellesnemnda for Viken, Ryberg fylkesordfører Buskerud, nestleder fellesnemnda for Viken og Haabeth er fylkesordfører Østfold, nestleder fellesnemda for Viken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags