Gå til sidens hovedinnhold

Jobber sammen for å redusere skole-ulikheter

Artikkelen er over 3 år gammel

– Videregående opplæring i Østfold skal styrkes. Funnene fra NIFU-rapporten som nettopp er omtalt i FB skal brukes aktivt for styrke tilbudet, skriver Elin Tvete, leder for opplæringskomiteen.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Østfold har andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring har økt med ti prosent de siste årene. Det betyr at et betydelig høyere antall ungdommer raskere kommer i arbeid eller utdanning enn for noen år tilbake. Dette gir gode effekter både for ungdommen selv og for samfunnet for øvrig. Fremgangen skyldes blant annet et langsiktig og godt arbeid i både fylkets kommuner og i Østfold fylkeskommune som fortsatt er viktig og som må videreføres og styrkes.

Vi er glade for å ha fått en NIFU-rapport hvor hovedfunnene ble gjengitt av forsker Eifred Markussen i Fredriksstad Blad denne uken. Funnene i rapporten gir god kunnskap om elever i det første opplæringsåret i videregående skole og peker på relevante utfordringer. Samarbeidet med kommunene må videreføres og kompetanse om psykisk helse i skolen er viktig for at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. 

Viktige utfordringer som rapporten viser til, er ulikheter i kunnskapene elevene har med seg fra ungdomsskolen og over i videregående skole. Dette er funn som skal brukes aktivt i dialog mellom de videregående skolene og ungdomsskolene for å gi elevene en best mulig og mest mulig lik og rettferdig inngang til videregående opplæring.

Denne høsten har det vært et nært samarbeid med kommunene om overgang til videregående skole med informasjon om hvordan det går med elevene det første året i Vg1. Dette samarbeidet gir arenaer for dialog om det som lykkes og om utfordringer som er viktig for å sikre kvaliteten i grunnopplæringen i Østfold.                                                                                                                                          

Østfold har, som første fylke i landet, satt psykisk helse på timeplanen på samtlige videregående skoler.

I rapporten oppgir 19 elever av elevkullet at de slutter på skolen på grunn av psykiske vansker og angst. Av et elevkull på 3570 elever vet vi at noen dessverre sliter med psykiske vansker eller angst. Det er trist og alvorlig. Østfold fylkeskommune har som en følge av dette og som første fylke i landet, satt psykisk helse på timeplanen på samtlige videregående skoler.

85 prosent av elevene i Østfold kommer inn på førsteønske sitt. Inntaket er i hovedsak karakterbasert, og krav om effektivisering i tilbudsstrukturen og tettere oppfylling av klassene de siste årene, har medført at færre får innvilget førsteønsket. Det kan ha medført at noen elever får lenger reisevei. De siste årene er det imidlertid stadig flere ungdommer som fullfører og består opplæringsløpet sitt og flere søkere får læreplass.

Det er viktig for oss at opplæringen skal oppleves relevant og gi ungdommene en god inngangsbillett til videre deltagelse i samfunnet. Ungdom som har sluttet på skolen, og som av ulike årsaker ikke ønsker å stå i et ordinært opplæringsløp trenger fleksible tilbud, og det er opprettet egne klasser for å hjelpe disse ungdommene til videre studier eller arbeid.

For å legge til rette for at alle elever og lærlinger skal få et godt utbytte av opplæringen, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet som finnes for å gi en best mulig opplæring til en mangfoldig elevgruppe slik at enda flere fullfører og består.  

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.