Fra høsten 2016 blir utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon omgjort fra et yrkesfaglig til et studieforberedende løp. Dette er en naturlig og viktig forandring.

I praksis har det yrkesfaglige utdanningsprogrammet til Medier og kommunikasjon fungert slik: Elever har tatt to år med yrkesfaglig utdanning, med henholdsvis 25 timer mediefag på vg1 og 28 timer på vg2. Deretter følger et teoritungt tredje år , «påbyggingsår», med blant annet 10 timer norsk og 5 timer matte per uke og kun ti timer mediefag. I min fartstid på åtte år som lærer ved dette utdanningsprogrammet, har jeg ikke vært borti en eneste elev som har gått ut i lære etter to år med skole.

Bakgrunn:

  • Opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune behander i dag, tirsdag 9. februar, endringer i utdanningsprogrammet for Medier og kommunikasjon. Linjen blir etter forslaget en ren studieforberedende utdanning, mens det ikke lenger skal være yrkesrettet opplæring.
  • Akademiet vgs. har hatt virksomhet i Fredrikstad siden siste sommer da skolen kjøpet Noroff  vgs. i Rektor Østbys gate.

Dagens ordning har fungert dårlig på den måten at kun én til tre prosent av alle elever på landsbasis går ut i lære, resten velger påbyggingsåret som gir generell studiekompetanse. Det at det tredje året primært består av fellesfag med teoretisk vinkling, opplever mange elever som en sterk kontrast til de praktiske mediefagene.

Ordningen som har vært frem til nå, har også vært lite gunstig på den måten at elevene har hatt matte i vg1, deretter et pauseår fra matte i vg2, for så å få matte igjen i vg3. Et annet argument er at elevene har opplevd at det blir for mange medietimer på vg2. 28 timer er svært mye, og i følge elevundersøkelsen opplever elevene å bli demotiverte i vg2.

Etter omgjøringen fra høsten vil elevene ha ti timer mediefag i uken på alle trinn. Elevene har ved siden av dette mulighet til å velge ytterligere fem timer på vg2 og ti timer på vg3 med mediefag. Antall øvrige medietimer reduseres og erstattes med fremmedspråk, religion og geografi.

Den studieforberedende modellen er en stor forbedring.

Med den nye modellen vil elevene få fordelt fellesfagene utover tre år, slik at belastningen blir mer naturlig fordelt. Elevene vil også få økende antall mediefag, etter hvert som de lærer mer, og blir sikrere på sitt uttrykk.

Mange hevder at praktikerne vil falle utenfor med den studieforberedende modellen. Jeg mener at de tar feil. Med den nye ordningen vil også praktikerne få mettet sine behov. På Akademiet VGS Fredrikstad jobber vi tverrfaglig ved å kombinere for eksempel historie og videofag. Da kan elevene produsere en dokumentarfilm, fremfor å holde et foredrag om samme tema.

Tverrfaglighet, teori og praksis vil stå sentralt i det nye utdanningsløpet. Ved siden av dette vil vi også ha samarbeid med næringslivet. Nye Medier og kommunikasjon blir en unik linje ved at elevene hos oss utdannes for videre studier, og samtidig vil dette studieløpet ivareta praktikerne gjennom tverrfaglighet og tett samarbeid med næringslivet.

Jeg er klar over at det gjennom omleggingen av medier og kommunikasjon er to ulike syn, hvor av det ene ønsker endringene velkommen, mens det på den andre siden er misnøye med at det blir mindre mediefag. Det er sant at det blir om lag 30 prosent mindre mediefag når modellen er ferdig innført, men det er også viktig å erkjenne at en jevnere fagfordeling kan styrke og motivere elevene våre.

Fagpersoner ved medielinjene på Glemmen og Mysen kjemper hardt for å beholde medieproduksjon, et yrkesfaglig løp som et alternativ til den studieforberedende modellen.

Ja takk, begge deler, sier jeg. Dersom det er behov for det. Tross alt har kun én til tre prosent elever gått ut i lære etter to år på landsbasis. På Glemmen er det rundt 120 elever på vg1 og vg2, på Mysen er det rundt 60 elever på vg1 og vg2 og hos oss på Akademiet er det rundt 60 elever på vg1 og vg2. Hvis vi forutsetter at hele tre prosent vil gå ut i lære her i fylket, utgjør dette totalt 7,2 elever fordelt på vg1 og vg2. Ikke så mange altså.

Jeg mener at det har vært svært mye fokus på dette alternative løpet i mediene i forhold til hvor mange elever dette egentlig passer for. Dersom det er behov for dette løpet, er det strålende om en skole i Østfold kan tilby det. Men la oss huske at for cirka 97 prosent av elevene våre vil det studieforberedende løpet passe kjempebra!

Hos oss på Akademiet VGS Fredrikstad skal eleven stå i sentrum. Vi mener at det kommende studieforberedende løpet blir bedre totalt sett for eleven. Selv om det blir færre mediefagstimer, er det opp til hver enkelt skole å ha like god - om ikke bedre - kvalitet på fagene. Tiden har kommet for fornyelse, med de nye læreplanene fornyes også innholdet i mediefagene, noe som er på høy tid.

Vi har bestemt oss for at den nye modellen med et studieforberedende løp blir bedre for elevene. Vi ønsker den velkommen med åpne armer!