Vi trenger en skole ingen ville skulket – fraværsgrense eller ikke

Interessant: Stian Andreassen fortalte om bilmekanikerfaget til tiendeklassingene under åpen dag på Glemmen videregående i 2015. Line Henriette Hjemdal mener en økt satsing på yrkesfagene vil bidra til en mer interessant og motiverende skole.

Interessant: Stian Andreassen fortalte om bilmekanikerfaget til tiendeklassingene under åpen dag på Glemmen videregående i 2015. Line Henriette Hjemdal mener en økt satsing på yrkesfagene vil bidra til en mer interessant og motiverende skole.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Med en bedre og mer motiverende skole vil fraværsgrensen virke bedre og den bør være mindre rigid, skriver Line Henriette Hjemdal som sitter på Stortinget for KrF.

DEL

Leserbrev 

Selv om fraværsgrensen bidrar til mindre skulk, tror jeg nøkkelen til å motivere elevene ligger et helt annet sted. En skole som er relevant for deg og dine interesser, en skole hvor du trives og utfordres er en skole du ikke vil skulke.

Vi må se hver enkelt

Det er gledelig å lese i Fredriksstad Blad at fraværet har gått ned med 40 prosent på Glemmen og Fredrik den II VGS, og at antall dager har blitt redusert med 80 prosent på Tomb. Dette er et direkte resultat av innføringen av fraværsgrensen oppgir avisen.

Å stille krav er å bry seg – blir det sagt til forsvar for fraværsgrensen på 10 prosent. Samtidig som vi stiller krav må vi også sørge for at skolen kan se hver enkelt elev. Når vi vet at én av fem unge sliter psykisk, kan vi ikke ha et ensidig fokus på oppmøte. Da må vi gi skoleledelsen mer bruk av skjønn og dermed en mindre rigid fraværsgrense en den vi har i dag.

Er elevene på skolen fordi de finner det interessant og motiverende, eller fordi de er redd for å stryke?

Fravær er ofte et symptom på bakenforliggende problemer hos elevene, som manglende motivasjon og psykiske problemer. Fraværsregelen har uten tvil fått elevene tilbake på skolebenken, men hva da med den eleven som sliter – har hverdagen blitt bedre?

Motivasjonen ligger i en god skole

I dag opplever mange yrkesfagelever undervisningen som teoritung og lite relevant. I tillegg er man usikker på om man i det hele tatt har en læreplass å gå til etter skolen.

Det høye fraværet vi hadde før fraværsgrensen trådte i kraft skyldtes underliggende problemer – mangel på helsesøstre og yrkesfag som ikke får den anseelsen de fortjener Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor enkelte blir demotivert uten et skikkelig godt tilbud å gå til hver dag.

For fremtidig måling av kvaliteten i skolen må vi våge å spørre oss – er elevene på skolen fordi de finner det interessant og motiverende, eller fordi de er redd for å stryke?

Frafall i videregående skole er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Å droppe ut av videregående skole er ofte starten på et liv i utenforskap. Det er en situasjon verken ungdommene eller samfunnet vårt er tjent med.

Vi trenger flere virkemidler mot frafall i skolen

Fraværsgrensen kan bare være et av flere virkemidler i møte med frafall i videregående. I tillegg trenger vi et yrkesfagsløft med mer relevant undervisning og flere lærlingeplasser, og vi trenger en bedre skolehelsetjeneste. Ikke før dette er på plass tror jeg fraværsgrensen virkelig vil virke til sin hensikt, men også da må den være mindre rigid enn den er i dag.

Den virkelige motivasjonen for å komme seg på skolen, er at skolen er et sted hvor man trives. Den videregående skolen skal være stedet hvor man blir forberedt på arbeid og videre studier. Det skal være spennende og utviklende å gå på skole og man skal også få den hjelpen man trenger når livet er litt ekstra utfordrende.

Dette må vi ikke glemme når vi feirer at fraværet har gått ned. For KrF er det viktig å jobbe for en skole ingen ville skulket, fraværsgrense eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags