Dette blir så idyllisk, skal Halvard Romudset ha uttalt i folkemøtet vedrørende åpning av Veumbekken, ifølge Finn W. Hofstad i FB. Jeg ser da også for meg den idyllen som arkitektene maner frem i FB for en tid tilbake der planene presenteres: En liten, vakker, solglitrende «elv» forskjønnet med friserte, grønne bredder, der vakre mennesker promenerer under grønne trær. Vakkert!

Jeg ser for meg samme elv en stekende sommerhverdag noen år senere når kommunen på grunn av omkostningene har måttet redusere vedlikeholdet på denne lange oasestrekningen: Veumbekken har gått tørr i varmen. Det stillestående, surstoffattige elvevannet flyter med grønnalger (grønske). Solsvidde elveskråninger  griner med fykende tistelfrø, plast og annet rusk.

Jeg står eventuelt gjerne frem i FB og beklager hva jeg her skriver om jeg tar feil og elven stadig skulle glitre, med grønne, nyslåtte bredder og med tilfredse promenerende på breddene.