Uttalelser om gjenåpning av Veumbekken, fra blant andre politikere, tyder på en misforståelse om bekkens tidligere løp. Dersom «den nye» bekken skal følge Holmegata slik jeg har lest, er det et nytt løp der bekken aldri tidligere har gått.

Den krysset riktignok Holmegata like ovenfor Huthsgate, men deretter gikk den østover. Den krysset Seierstensgata ved Prætoriusbroa og fulgte så Evjekaien (gatestump) til utløpet.

Dersom nostalgien nå fullstendig tar overhånd, vil man altså lage et nytt bekkeløp i et område med lere noe som vil gi betydelige utlegg for å sikre kantene mot utglidning. Dette området var tidligere svært utsatt for oversvømmelser. Jeg vil tro at den faren fortsatt er til stede.

Nei, stopp dette vanvittige forslaget før det blir iverksatt. Skulle gjerne visst hvem i en eller annen etat som først fikk denne «glupe» ideen. Kanskje den nye bekken burde få navn etter denne personen? I alle fall har den bekken lite med det opprinnelige bekkeleiet å gjøre.