Et tap for Fredrikstad at asylmottaket legges ned

Familieliv på Veumalleen asylmottak: Tilværelsen handler om å vente, forklarer mottaksleder Jorid D Bertlesen. Bildet viser den kuridske familien Mohammed som flyktet fra Nord-Irak og deretter bodde flere år på mottaket som nå skal legges ned.

Familieliv på Veumalleen asylmottak: Tilværelsen handler om å vente, forklarer mottaksleder Jorid D Bertlesen. Bildet viser den kuridske familien Mohammed som flyktet fra Nord-Irak og deretter bodde flere år på mottaket som nå skal legges ned. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

At Veumalleen mottak nå legges ned er et tap av mangfold i byen vår, et tap av arbeidsplasser, et tap av samarbeidsmuligheter knyttet til mangfold og integrering og det er et tap av kompetanse, skriver mottaksleder Jorid D Bertelsen.

DEL

Kronikk 

I slutten av september fikk vi på Veumalleen mottak beskjed om at UDI sier opp kontrakten med Norsk Folkehjelp. Det betyr at mottaket stenger dørene på nyttårsaften. Det er et stort tap for våre beboere, de ansatte og Fredrikstad.

Siden 2002 har det vært asylmottak i Fredrikstad. Veumalleen har 160 sengeplasser. 100 sengeplasser sentralisert på Veum og 60 sengeplasser desentralisert på tre forskjellige adresser i Fredrikstad.

Jorid D Bertelsen.

Jorid D Bertelsen. Foto:

Norsk Folkehjelp som driftsoperatør har lang og bred erfaring med drift av mottak. Mottaksbransjen har alltid vært uforutsigbar, svingninger i ankomster og politikk påvirker driften. Det er beklagelig at føringene knyttet til både anbud og nedleggelse i størst grad er pris, snarere enn kvalitet. Det er beboerne som må betale prisen for dette systemet. Beboere som i utgangspunktet er en sårbar gruppe og som fortjener mer enn et minimumstilbud.

Norsk Folkehjelp har store ambisjoner og krav til hvordan mottak skal driftes best mulig innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Det er problematisk at rammene for drift blir trangere og trangere og at det samtidig er flere og flere private driftsoperatører som tar ut et overskudd rett i egen lomme.

Vi har i dag 128 beboere fra tjue forskjellige nasjoner. Vi har beboere mellom 0 og 68 år. 34 av beboerne våre er under 18 år. Noe som betyr at vi har mange barnefamilier. Disse barna går på vanlige skoler, barnehager og spiller fotball på det lokale fotballaget. De er en del av Fredrikstad.

Det er vanskelig å skulle beskrive denne gruppen mennesker fordi de er så forskjellige. De er akkurat like forskjellige som 128 tilfeldige nordmenn. Men en ting de alle har til felles er at de venter.

Vi kan dele mottaket inn i tre.

■ En del venter på avklaring i saken

■ En del venter på bosetting

■ En del har avslag og venter på ufrivillig retur til sitt land

venter de også på at brev fra UDI hvor det står hvor de skal flytte.

Mennesker som bor på asylmottak er helt vanlige mennesker som har havnet i en uvanlig situasjon. Fredrikstad kan være stolte av at vi har tatt imot disse menneskene og gitt dem et sted å vente. Nå forsvinner en del av dette mangfoldet som har vært en del av Fredrikstad.

Vi som jobber på mottaket etterstreber å tilby beboerne en så vanlig hverdag som mulig.

Etter at nyheten fra UDI om nedleggelse kom har det vært mange fortvilte beboere. Flere som bor på mottaket er godt etablert i Fredrikstad, og mange har bodd her lenge. Vi som jobber på mottaket etterstreber å tilby beboerne en så vanlig hverdag som mulig.

Vi ønsker at de skal være aktive, at de skal bidra i frivilligheten, at de skal ha et nettverk i Fredrikstad. Veldig mange har det. Derfor er det en fortvilt situasjon at de nå må starte på nytt i en annen kommune, på et annet mottak, på en annen skole, i en annen barnehage med nye venner og nettverk.

Veumalleen mottak har åtte ansatte fordelt på sju årsverk. Vi jobber alle for Norsk Folkehjelp som er en humanitær non-profit organisasjon.

Dette betyr at et eventuelt overskudd av driften på Veumalleen går tilbake til organisasjonen som igjen omdisponerer disse midlene til nye prosjekter. Til minerydding, til sanitetsarbeid, til oppgradering av sikkerhet eller vedlikehold i mottak, eller til nødhjelp i Syria.

Alle vi ansatte på Veumalleen mister nå dessverre jobbene våre. Som mottaksleder er det den verste beskjeden du kan gi dine kollegaer. Jeg er relativt fersk på Veumalleen, men har lang erfaring med mottaksdrift og vet hvor tilknyttet man blir jobben sin. Man får naturlig nok et nært forhold til mottaket og jobben. Kompetansen ansatte får av å jobbe i mottak er unik. Hverdagen er hektisk, uforutsigbar, utfordrende og givende.

Veumalleen har alltid vært opptatt av at mottaket skal være åpent. Vi har stadig besøk av skoleklasser, studenter, frivillige organisasjoner og andre. Hovedsakelig fordi vi ønsker et godt samarbeid, men minst like viktig er det at befolkningen får se hvordan det er å bo på mottak. Vi har selvfølgelig dørene like åpne som alltid helt til siste driftsdag.

At Veumalleen mottak nå legges ned er et tap for Fredrikstad. Det er et tap av mangfold i byen vår, et tap av arbeidsplasser, et tap av samarbeidsmuligheter knyttet til mangfold og integrering og det er et tap av kompetanse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags