Gå til sidens hovedinnhold

Vauerkilen og Hvalsund er i en miljøkritisk fase

Artikkelen er over 3 år gammel

Hvaler Høyre mener det må mudres i Vauerkilen og at kommunen må stille midler til disposisjon.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler Høyre er svært bekymret for miljøsituasjonen i Vauerkilen og Hvalsund på Vesterøy, som nå nærmer seg kritiske forhold, ifølge NIVA. Tilførselen av organisk materiale til kilen er for store i forhold til vannutskiftningen. Det fører til at alt oksygenet nær bunnen brukes opp og levevilkårene blir prekær for bunnlevende dyr og mikroorganismer.

I målinger utført av NIVA ble det konkludert med at bunnlevende organismer og sedimentforholdene er: Svært dårlige. At mikroorganismer og bunnlevende dyr kveles av oksygenmangel på grunn av minimal vannutskifting, er et alvorlig miljøvarsko som absolutt må taes raskt tak i.

Les også

Nils Johnsen (70): - Her kunne du kjøre med snekke da jeg var gutt

I sommer med varme dager og flott vær, opplevde vi forurensing, slam og alger i større grad enn tidligere da man badet i Vauerkilen. Noen undrer seg om dette også kan ha en sammenheng med den reduserte vannutskiftingen som beskrevet over.

Hvaler Høyre vil prioritere å løfte denne saken til rette instans. Kommunen er en av de ansvarshavende og en løsning må iverksettes så snart som mulig. Løsningen vil være mudring, ikke vedlikeholdsmudring. Kommunen må, etter Hvaler Høyres skjønn, stille midler til disposisjon for å løse dette alvorlige miljøproblemet.

Imidlertid må det ved mudring kreves tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, hvor fylkesmannen er myndighet.

Hvaler Høyre regner med bred politisk støtte for å redde den pågående alvorlige miljøprosessen, hvor mikroorganismer og bunnlevende dyr går en sikker død i møte - noe som også i stor grad vil virke på økosystemet i negativ grad.

Kommentarer til denne saken