Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad er bundet av avtale med konkurrent til Dignio

Artikkelen er over 2 år gammel

IT-sjef Ketil Johansen i Fredrikstad kommune svarer på innholdsredaktør Jon Jacobsens kommentar i FB om teknologibedriften Dignio som har stor suksess med velferdsteknologi, men ikke har leveranser til hjemkommunen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til kommentar i f-b.no 29.8 der firmaet Dignio omtales. La det først være helt klart at undertegnede stiller seg i gratulantenes rekker når det gjelder den store kontrakten firmaet har halt i land. Kommentaren fra FBs journalist trenger likevel noen kommentarer.

Det kan være interessant å vise til en annen sak som verserer i lokalpressen og politiske miljøer om dagen, der det øses kritikk over kommunen for å har tildelt kontrakter til et arkitektfirma samtidig som det åpenbart finnes en annen inngått rammeavtale.

Men like fullt mener undertegnede at Dignio og Fredrikstad kommune kunne hatt et samarbeid.


Det forholder seg slik at Fredrikstad kommune lyste ut en anbudskonkurranse innen velferdsteknologi for ca. fem år siden. Denne utlysningen «vant» ikke Diginio. En annen konkurrerende leverandør scoret høyere på tildelingskriteriene. Det er ikke slik at en kommune kan fordele kontrakter til lokalt næringsliv, basert på ønske om lokal næringsutvikling. Dette er styrt av et omfattende juridisk regelverk.

Det finnes tre eller fire firmaer som leverer velferdsteknologi til Fredrikstad kommune etter inngåtte rammeavtaler, avtaler eller kontrakter.

Videre har også undertegnede ved tre (?) anledninger invitert Dignio inn i et mulig samarbeid. Dette både for å se på om teknologiske standarder kan korrespondere, samt om det var mulig å få til et legalt merkantilt forhold. Firmaet har valgt å ikke følge opp denne dialogen.

Det hører med til historien at det er forskjeller i hva alle de forskjellige velferdsteknologiske løsningene tilbyr av funksjoner og hvilke teknologiske standarder som benyttes. Det er ikke alle løsninger som spiller optimalt sammen. Men like fullt mener undertegnede at Dignio og Fredrikstad kommune kunne hatt et samarbeid.

Når det gjelder selve aviskommentaren kan den vel neppe kalles godt journalistisk arbeide. Her virker de kontradiktoriske prinsippene rimelig fraværende. Det er åpenbart flere sider i denne saken. Kompleksiteten rundt inngåtte avtaler burde, etter min mening, vært undersøkt. Jeg antar at det virkelig ikke menes at kommunen skal bryte lov- og regelverket rundt offentlige anskaffelse?

Kommentarer til denne saken