La «Roald Amundsen-tunnelen» erstatte Rv 111

En ny og tidsmessig hovedvei (Rv 111) mellom Øra og E6 er ikke lenger med i  aktuelle veiplaner. Kristoffer Hagen lanserer en helt ny løsning. Arkivfoto:  Geir A. Carlsson

En ny og tidsmessig hovedvei (Rv 111) mellom Øra og E6 er ikke lenger med i aktuelle veiplaner. Kristoffer Hagen lanserer en helt ny løsning. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kristoffer Hagen har beregnet at en tunnel under dagens Rv 111 får halve prisen av en ny fire-felts vei gjennom boligområdene. – Valget er enkelt, og navnet bør bli Roald Amundsen-tunnelen.

DEL

Leserbrev 

Borg havn og Norge er i vekst. Trafikken mellom Borg havn og resten av Norge går i dag på riksvei 111 tvers gjennom boligområdene Selbak og Torp. Og alt tyder på at trafikken vil øke i fremtiden.

Dersom man studerer området på et kart, ser man et sammenhengende høydedrag som strekker seg fra Sorgenfri gjennom Selbak og Torp til Moum. Den gamle hovedveien, Roald Amundsens vei, mellom Fredrikstad og Sarpsborg går oppå dette høydedraget. Jeg har de siste månedene jobbet med et forslag til tunnel gjennom dette høydedraget under Selbak og Torp.

Tunnel er en ny tilnærming til problemet.

Tunnelen vil bli tre kilometer lang med fartsgrense på 80 km/t. Etter det jeg kan se, er det fast fjell på hele strekningen. Nåværende Rv111 omgjøres til kollektivgate og får fartsgrense på 40 km/t. Den vil også være åpen for lokaltrafikk og fungere som omkjøring hvis tunnelen blir stengt. Dette åpner også for at man kan bygge boliger på de ledige arealene langs dagens Rv 111.

Tunnel er en ny tilnærming til problemet. Tradisjonelt har man jobbet med en løsning med en havnevei i egen trasé mellom Rakkestadsvingen og Moum. Den skulle gå i dalføret mellom Selbak og Kjølbergskogen, altså tvers gjennom Selbak Stadion og kloss inntil Borge ungdomsskole.

Da man tegnet denne linjen for mange tiår siden gjennom en leirefylt dal, var det ingen som tenkte på at modulvogntog sliter med rundkjøringer eller at man ikke kunne kombinere gangfelt og 80-soner. Skulle dette bygges i dag, ville det derfor kreve store konstruksjoner på svært dårlig grunn.

I KVU Nedre Glomma ble denne planen vraket til fordel for å ruste opp Fv 110 (Haldenveien) og Vardeveien. Ideen var nå å flytte tungtrafikken bort fra Sellebakk og Torp og over til Begby. Totalt sett ville dette redusert konsekvensene av tungtrafikken da man på Begby kun får to kilometer gjennom tettbebyggelse i stedet for fem kilometer. Av politiske grunner ble dette forslaget likevel droppet. På grunn av jordvern kunne man heller ikke bygge en havnevei i traseen gjennom dalføret mellom Selbak og Kjølbergskogen.

På grunn av dette, bestemte det politiske flertallet seg for å la fremtidig havnevei følge dagens Rv 111 gjennom fem kilometer med tettbebyggelse. Fredriksstad Blad beskrev situasjonen slik i 2008: «Nå ser det ut som veien blir liggende der den alltid har vært, og at den blir utvidet til 4-felt fra Rakkestadsvingen og nordover.»

Dette er ikke riktig fordi dagens Rv 111 ble bygd så sent som på 60-tallet. Inntil da gikk veien, som senere har fått navnet Roald Amundsens vei, over høydedraget. Jeg mener det er åpenbart at man bør vurdere en tunnel som går gjennom dette høydedraget på langs. Navnet på tunnelen kommer av navnet på den gamle hovedveien.

Det koster å bygge vei i urbane områder, spesielt med så høy standard som kreves på Rv 111. Man kan ikke ha noen små rundkjøringer eller gangfelt som stopper modulvogntog (25 m lange) og hindrer trafikkavviklingen. I Fredrikstad er den nye veien mellom Simo og Ørebekk et eksempel på en slik utbygging. Her har man nå kommet opp i 530.000 kr per meter ny firefelts vei. Selv om man forutsetter at meterprisen blir halvparten for Rv 111, kommer man allikevel opp i 1.325 millioner for fem kilometer med vei.

Til sammenligning koster en ny to-felts veitunnel opp mot 100.000 kroner per meter, uansett om det er skog eller hus på toppen. Siden tunnel blir så billig, kan man også tenke seg en tunnel under Haugsten. Her har jeg ikke så gode geologiske data, men dersom det er fast fjell hele veien, kan man anta at en ny to-felts vei med to lengre tunneler og planfrie kryss mellom Rakkestadsvingen og Moum vil koste opp mot 600 millioner kroner.

Så valget bør være ekstremt enkelt: Fem kilometer med firefelts vei gjennom boligområder til 1,3 milliarder eller fem kilometer med veitunnel til 0,6 milliarder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags