Arbeiderpartiet bryter veiløfter i Østfold

Utbyggingen Simo-Ørebekk er startskudd for en rekke prosjekter i Bypakke Nedre Glomma. De to Høyre-politikerne etterlyser tydelig vilje til å satse å vei hos  Arbeiderpartiet.

Utbyggingen Simo-Ørebekk er startskudd for en rekke prosjekter i Bypakke Nedre Glomma. De to Høyre-politikerne etterlyser tydelig vilje til å satse å vei hos Arbeiderpartiet.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ingjerd Schou og Høyre-kollega Helge Orten ber Stein Erik Lauvås svare på hvorfor Ap i sitt alternative statsbudsjett ikke foreslo veibevilgninger i tråd med det partiet lovte i valgkampen.

DEL

Leserbrev 

Nylig la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett for 2018. Etter Aps veiløfter for Østfold i valgkampen forventet vi mange veikroner fra den kanten.

Likevel er det ikke én krone mer til vei i Aps forslag til budsjett. Dette til tross for at partiet foreslår å øke skatter og avgifter for norskeide virksomheter og folk flest med over åtte milliarder kroner.

I valgkampen lovte Ap flere milliarder mer enn regjeringen til å fremskynde mange store veiprosjekter. Vi kunne ikke love like mye fordi vi var ærlige på at de pengene ikke var tilstede, og vi er opptatt av at vi kan holde de løftene vi gir.

Vi advarte allerede våren 2017 om Arbeiderpartiets overbudspolitikk ved behandlingen av Nasjonal Transportplan, der de satte av 5,1 milliarder kroner i første periode til en mulig fremskynding av totalt 27 prosjekter. Denne fremskyndingen ville kostet 55 milliarder, ikke 5 milliarder. Dette var i seg selv et oppsiktsvekkende og lite realistisk grep, siden prosjektene på langt nær var fullfinansierte. Nå ser vi resultatet. Dette var bare tomme løfter.

Når Arbeiderpartiet ved første korsvei velger å overse sine egne valgløfter, er det nye og uheldige takter fra det gamle styringspartiet på venstresiden.

Vi synes Stein Erik Lauvås må svare på hvorfor de ikke følger opp det de lovet velgerne? Slike valgkamputspill undergraver Nasjonal Transportplan som planleggings- og prioriteringsverktøy. Fordi det er helt sentralt at de løftene som gis følges opp i de årlige budsjettene. Når Arbeiderpartiet ved første korsvei velger å overse sine egne valgløfter, er det nye og uheldige takter fra det gamle styringspartiet på venstresiden.

Høyre og Frp har styrket veisatsingen. I vårt budsjettforslag for 2018 økte vi samferdselsbudsjettet med 4,1 milliarder. Hvert år siden regjeringsskiftet har samferdsel vært et satsingsområde, og budsjettet for 2018 er over 60 prosent høyere enn i 2013. Statsbudsjettet for 2018 gir et godt grunnlag for en videre opptrapping og gjennomføring av Nasjonal Transportplan 2018-2029. En plan som er den mest ambisiøse noen sinne, og som har en total ramme på mer enn 1000 milliarder kroner over 12 år.

Dette vil merkes over hele landet, også i Østfold. De første årene i NTP vil Østfolds viktigste jernbaneprosjekt være i Akershus. I 2021 åpner Follotunnelen og en ny verden for jernbanetilbud i østre korridor, og dette vil knytte byene i Østfold enda tettere til resten av Østlandet. Et par år etter vil også ny jernbane gjennom Moss stå klar.

Sammen med full InterCity-utbygging til Halden, og styrking av E18 fra Vinterbro til Riksgrensen, blir dette en bra plan for vårt fylket. Helheten i dette er en samferdselssatsing som Østfold sjeldent har sett maken til.

Dette vil merkes i folks hverdag, gi større bo- og arbeidsmarkeder og styrke konkurransekraften til bedrifter i Østfold. I tillegg vil Høyre holde trykket oppe for å vedlikeholde veiene bedre, og for å holde kostnadene nede - noe som er avgjørende for at løftene i transportplanen kan overholdes.

Sistnevnte gjør vi særlig ved å gjennomføre nødvendige reformer på transportfeltet. Reformer som venstresiden har vært mot. Et godt eksempel er veiselskapet Nye Veier, som ifølge selskapet kan bidra til å spare samfunnet for 30 milliarder i kostnader over 12 år. Fremover vil vi også gjennomføre en jernbanereform, som skal gi et bedre tilbud til togpassasjerene. I sum skal dette gi Norge en langt bedre infrastruktur enn den vi tok over i 2013.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags