Gå til sidens hovedinnhold

Ringvei vil løse trafikkproblemene

Artikkelen er over 5 år gammel

Ronny Bratlie har laget sitt eget kart med ringvei rundt Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bilen har kommet for å bli¡, og det å tro at det blir færre av dem i sentrum ved å bygge sykkelparkeringer utenfor sentrum er bare utrolig naivt. Dette er for «spesielt interesserte» og løser ikke trafikkproblemet. Flytting av sykehuset til Kalnes har forandret trafikkbilde i byen betraktelig.

Det å ikke kunne forutse trafikkmengden i Evenrødveien er like utrolig naivt, eller er det viljen til å kunne se et opplagt kommende problem?

Det er vel ingenting som forurenser sentrum mer enn biler som står i kø.

Forbindelsen mellom øst og vest i kommunen er for dårlig og trafikken tvinges inn i sentrum via Innfartsåra, over Trara eller i Brogaten. Bygg tunnel under marka fra gamle Veum sykehus og til Råbekken ved vannverket. Denne strekningen er ikke stort lenger enn fra Skåra til Solgaardkrysset!

Fra Råbekken vil eksisterende vei føre til Glomma med ny bru eller tunnel over til Sandem på Østsiden. Vestover fra Veum går Skogstrandveien til Solgaardkrysset ¡ Onsøy. Med ny Kjølberg bru på sikt, vil Fredrikstads ringvei være et faktum. Den økende trafikken fra Kalnes på en utbedret Evenrødvei vil minske trafikken til sentrum og binde sammen de gamle kommunedelene Onsøy, Rolvsøy og Borge.

Kråkerøy kommer også med her hvis Åledalslinja endelig kunne bli realisert med forbindelse over ved Huthholmen til Glombo/Langøyaområdet. Det viktigste her er markatunnelen som vil bli langt mer strategisk riktig enn for eksempel tidligere bygde tunneler på Kråkerøy!

Først etter ny ringvei vil køene lette i St. Croix-krysset og riksveiene i distriktet, samt at det blir mindre biler i sentrum. Det er vel ingenting som forurenser sentrum mer enn biler som står i kø.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.